เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  081-3537531,089-6449867, 081-3508072, 089-6820168
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : Facebook/Reantor

ศึกษาต่อต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนภาษา,ออสเตรเลีย,อังกฤษ,อเมริกา,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ศึกษาต่ออเมริกา,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,ปริญญาโท,เรียนต่อออสเตรเลีย, Australia, USA, วีซ่า,ทุนการศึกษา

 

Glasgow Caledonian University: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยห่างจากสนามบิน Glasgow ประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ

 

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Account, Business, Computing, Health, Engineering etc.

Tuition Fee

 ป.ตรี £10,200 - £14,500 / year

 ป.โท £10,200 - £ 14,500

 MBA £112,600 - £16,800

Start date

September, January

Requirement

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 - 6.5

Bursaries and Scholarships

-

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี)

Glasgow School for Business  and  Society

Accountancy, Finance and Risk

Fashion, Retailing and Marketing

BA (Hons) Accountancy
BA  (Hons) Economics and Finance
BA  (Hons) Economics and Law
BA (Hons) Economics and Risk
BA (Hons) Finance, Investment and Risk
BA (Hons) Risk Management
BA (Hons) Risk and Law

BA (Hons) Fashion Business
BA (Hons) International Fashion Branding
BA (Hons) International Marketing
BA (Hons) International Retail Management
BA (Hons) International Retail Marketing
BA (Hons) Marketing

Business and Management

Events and Sports Management

BA (Hons) Business Management
BA (Hons) International Business
BA (Hons) Management and Enterprise
BA (Hons) International Supply Chain Management

BA (Hons) International Events Management
BA (Hons) Intranational Sports Management

Journalism and Media Studies

Law

BA (Hons) Media and Communication
BA (Hons) Multimedia Journalism

LLB (Hons) Bachelor of Law
LLB (Hons) Bachelor of Law with Risk

Social Sciences

BA (Hons) Social Sciences
BA (Hons) Social Sciences and Media

 

School of Engineering and Built Environment

Chemical and Forensic Science

Environmental   Management

BSc (Hons) Forensic Investigation

BSc (Hons) Envirronmental Management

Computer& Electronic Systems Engineering

Software, Games and Interactive Entertainment

BSc (Hons) Audio Technology with Electronics
BSc (Hons) Audio Technology with Multimedia
BEng (Hons) Computer and Electronic Systems Engineering
BSc (Hons) Computer and Electronic Systems Engineering

BA (Hons) Computer Game (Art and Animation)
BSc (Hons) Computer Game (Design)
BSc (Hons) Computer Game (Software Development)
BSc (Hons) IT Management For Business
BSc (Hons) Software Davelopment for Business

Computer Networks & Security Engineering

Construction Surveying & Property

MEng/BEng (Hons) Digital Security, Forensics and Ethical Hacking
BEng (Hons) Networked systems Engineering

BSc (Hons) Buliding Surveying
BSc (Hons) Construction Management and Valuation
BSc (Hons) Quantity Surveying

Digital Media & Design

Fire and Civil Engineering

BA (Hons) 3D Computer Animation
BA (Hons) Graphic Design for Digital Media
BSc (Hons) Interior Design

BSc (Hons) Envirronmental Civil Engineering
BSc (Hons) Fire Risk Engineering

Engineering

BSc (Hons) /BEng(Hons) Building Services Engineering
BEng (Hons) MEng Computer-Aided Mechaical Engineering
BEng (Hons)/MEng Electrical, Electronic and Energy Engineering

BEng (Hons)/MEng Electrical Power Engineering
BEng (Hons)/MEng Mechanical and Power Plant Systems
BEng (Hons)/MEng Mechanical Electronic Systems Engineering

School of Health and Life Sciences

Biological and Biomedical Science

Health and Social Care

BSc (Hons) Applied Biomedical Science/Biomedical Sccience
BSc (Hons) cell and Molecular Biology
BSc (Hons) Food Bioscience
BSc (Hons) Human Biology with Sociology and Psychology
BSc (Hone) Human Nutrition and Dietetics
BSc (Hons) Microbiology
BSc (Hons) Pharmacology

BSc (Hons) Diganostic Imaging
Bachelor of Nursing (Adult) (child) (Learning Disability)(Mental Health)
BA (Hons) Nursing Studies
BA (Hons) Occupational Therapy
BSc Operating Department Practice
BSc Oral Health Science
Bsc (Hons) Physiotherapy
BSc (Hons) Podiatry
BSc (Hons) Radiotherapy and Oncology
BA (Hons) Social Work

Psychology

Vision Science

BSc (Hons) Applied Psychology

BSc Ophthalmic Dispensing
BSc (Hons) Optometry
BSc (Hons) Orthoptics

 

 

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท)

Glasgow School For Business and Society

Accounting, Banking and Finance

Economics and Risk

ACCA
CIMA
MSc Acountancy and Finance
MSc Banking, Finance and Risk Management

MSc International Development
MSc International Economics and Finance
MSc Risk Management

Business and Management

Fashion, Retail and Marketing

MBA
MSc Entrepreneurship
MSc Human Resource Management
MSc Human Resource Management (top-up)
MSc International Business Management
MSc International Human Resources Management
MSc Operations and Supply Chin Management
MSc Social Enterprise

MSc Brand Management
MSc Digital Marketing
MSc International Fashion Marketing
MSc International Marketing
MBA Luxury Brand Marketing
MSc Luxury Retail Management

Law

Social Sciences

LLM Global Business Law and Regulation

MSc Citizenshi and Human Rights by Leaning Contact

Media, Communications and Creative Industries

Tourism, Events and Sport Management

MA Creative and Cultural Business
MA International Multimedia Communication
MA Multimedia Journalism
MA Television Fiction Writing

MSc International Events Management
MSc International Sport Management
MSc International Tourism Management

School of Engineering and Built Environment

Computer

Construction and Property

MSc Computer Science
MSc Digital Forensics
MSc Information Technology
MSc IT Security
MSc Web Systems Development

MSc Construction Economics
MSc Construction Management
MSc International Project Management
MSc Quantity Surveying
MSc Real Estate Management

Creative and Design

Oil and Gas

MA 3D Design for Virtual Environments

Oil and Gas Masters pathways

Engineering

Networking

MSc Applied Instrumentation and Control
MSc Building Services Engineenring
MSc Electrical and Electronic Engineering
MSc Maintenance Management
MSc Mechanical Engineering (with options in Design or Manufacture)

MSc Advanced Computer Networking
MSc Advanced Internetwork engineering
MSc Network Security
MSc Telecommunications Engineering

Environmental Engineering

MSc Energy Environmental Management
MSc Sustainable Energy Technology
MSc Waste Management

 

School of Health and Life Sciences

Health and Community Sciences

Life Sciences

Health and Community Sciences
MSc Advanced Nursing
MSc Health and Social Care
MSc Health and Social Care Education
MSc Optimal Heart Failure Care
MSc Perinatal Mental Health
MSc Public Health
MSc Public Health with Social Action
MSc Sexual Health
MSc Social Work
MSc Telehealthcare

MSc Biomedical Science
MSc Biomolecular and Biomedical Science
MSc Clinical Microbiology
MSc Clinical Nutrition and Health
MSc Clinical Opthamology and vision Research
MSc Diabetes Care and Management
PgD Dietetics
MSc Food Bioscience
MSc Phamacology
MRes Life Sciences

Psychology and Allied Health Sciences

D.PSy Counselling Psychology
MSc Diagnostic Imaging / MSc Radiotherapy and Oncology / MSc Medical Ultrasound
MSc Forentic Mental Health
MSc Forensic Psychology / MSc Psychology in Forenics Setting

MSc Musculoskeletal Physiotherapy
MSc Occupational Therapy
MSc Physiotherapy (full-time)
MSc Physiotherapy (pre-registration)
MSc Podiatric Medicine
MSc Theory of Podiatric Surgery

Graduate  School

Research degrees

Masters Research Methods
Doctorate of Business Admimistration
Doctorate of Management
Professional Doctorate Built Environment

Professional Doctorate Health
Social Care and Nursing
Professional Engineering Doctorate

 

 

 

Glasgow Celedonian University