เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  081-3537531,089-6449867, 081-3508072, 089-6820168
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : Facebook/Reantor

ศึกษาต่อต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนภาษา,ออสเตรเลีย,อังกฤษ,อเมริกา,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ศึกษาต่ออเมริกา,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,ปริญญาโท,เรียนต่อออสเตรเลีย, Australia, USA, วีซ่า,ทุนการศึกษา

Brooke House College: เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ที่เมือง Market Harborough, Leicastershire ห่างจาก London ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ

Location:

Market Harborough, Leicastershire

Age: รับอายุ 16 ปีึ้้นไป
Student: -

Uniform:

ไม่มีชุด Uniform

Start date:

September, January

Scholarships:

-

 

Tuition Fees 2016 - 2017
Course
Tuition Fee / term
Boarding Fee
£9,990 / term
Day Fees
£5,900 / term

For students joining in September the annual fees of £27,975.00 will be paid in two instalements of £13,987.50, the first payable before the beginning of the Autumn Term and the second before the 1st February.

For students joining in January, the payment of two term's fees, £18,650.00 is payable before the beginning of the Spring Term 2015.

Additional Payment
Registration Administration Fee
£100 / £125
Deposit
£1,500

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

GCSE
Age: 16+ years
Start date: September or January
Fees: £9,990 / term (เรียน 3 เทอม / ปี)
เลือกเรียน 4- 8 วิชา จากวิชาข้างล่าง
- Mathematics
- Biology
- History
- Business Studies
- Physics
- Combined Science
- Geography
- Art
- Chemistry
- English
- IT
A Level (2 years)
Age: 16+ years
Start date: September or January
Fees: £9,990 / term (เรียน 3 เทอม / ปี)
เลือกวิชาเรียนจากข่างล่างนี้
- Mathematics
- Chemistry
- English
- Photography
- Computing
- Geography
- Futher Mathematics
- Biology
- Art
- Law
- Economics
- Psychology
- Physics
- History
- Art History
- Government and Political Studies
- Business Studies
- Sociology
University Foundation Program (1 year)
Age: 17+ years
Start date: September or January
Fees: £9,990 / term (เรียน 3 เทอม / ปี)
Brooke House offers the UFP course in a range of disciplines including:
- Business - Engineering - Art and Architecture
 

 

TERM DATE 2015 - 2016
Autums Term 2015
Term begin Friday 11th September 2015
Half term Saturday 24th October 2015 - Sunday 1st November 2015
Term ends Saturday 5th December 2015
Spring Term 2016
Term begin Monday 4th January 2016
Half term Saturday 13th February 2016 - Sunday 21st February 2016
Term ends Saturday 19th March 2016
Summer Term 2016
Term begin Monday 11th April 2016
Half term Saturday 28th May 2016 - SUnday 5th June 2016
Term ends (September start student) Saturday 2nd July 2016
Term ends (January start UFP students) Friday 12th August 2016

 

Brooke House College