เรียนต่อประเทศอื่นๆ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  081-3537531,089-6449867, 081-3508072, 089-6820168
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : Facebook/Reantor

 

STUDY IN CHINA:  Xiamen University: (หลักสูตรภาษาจีน):  www.xnu.edu.cn

Highlight/เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ : สาขาแพทย์ทางเลือก ได้รับการรับรอง จากแพทย์สภาไทยเรียบร้อยแล้ว ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน มาก็สามารถเรียนได้ น้องๆจะได้เรียนเป็นภาษาจีน ในห้องเรียน

หลักสูตรเด่น

คณะแพทย์ศาสตร์, และอื่นได้แก่คณะวิชา 20 คณะ 37 ภาควิชา อาทิเช่น มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ การศึกษาศิลปะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี 70 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรีและอีก 157 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ซึ่งรวม 4 สาขาวิชาหลัง จากจบปริญญาเอก (post-doctoral) และ 87 สาขาวิชาระดับ ปริญญาเอก

Requirement/Tuition

เรียนแพทย์ 6 ปีครึ่ง, เริ่มเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่ เดือนเมษายน และเข้าเรียนแพทย์ในเดือนกันยายน
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 1,195,725 บาท / 6 ปีครึ่ง