เรียนต่อประเทศอื่นๆ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  081-3537531,089-6449867, 081-3508072, 089-6820168
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : Facebook/Reantor


Business and Hotel Management School (B.H.M.S.)

Highlight

เรียน + ฝึกงาน (ได้ค่าตอบแทน) ทางด้านการโรงแรม

Tuition Fee

ราคาค่าเรียนแต่ละคอร์สไม่เหมือนกัน ให้ดูตามตารางข้างล่างนะค่ะ

Start date

แต่ละคอร์สเริ่มเรียนไม่เหมือนกัน ให้ดูตามรายละเอียดคอร์สข้างล่างนะค่ะ

Requirement

Diploma (IELTS 5.0), Higher Diploma (IELTS 5.5), Bachelor Degree (IELTS 6.0)
MBA (IELTS 6.0), MSc (IELTS 6.0)

Scholarships

 
 

Business and Hotel Management School (B.H.M.S.): ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Lucerne, Switzerland ก่อตั้งในปี 1972 เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนาและเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองสู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโล

 

ราคาค่าเรียนปี 2018

Fees 2018 Course
Fee
Application
Fee
Shared Standard
Accommodation*
Meals
Plan
Operating
Expense**
Total Fee
CHF
Bachelor Program
1st Year Diploma 22,300 400 3,000 1,200 2,000 28,900
2nd Year Higher Diploma 23,300 400 3,000 1,200 2,000 29,900
3rd Year Bachelor Degree 24,300 400 3,000 1,200 2,000 30,900
MBA Program
1st Year MBA 24,300 400 3,000 1,200 2,000 30,900
2nd Year MBA 20,700 400 3,000 1,200 2,000 26,900
M.Sc. Degree 24,300 400 3,000 1,200 2,000 30,900
Culinary Program
1st Year Diploma 21,300 400 3,000 1,200 2,000 27,900
2nd Year Higher Diploma 21,300 400 3,000 1,200 2,000 27,900
3rd Year Bachelor Degree 22,300 400 3,000 1,200 2,000 28,900
Postgraduate Diploma Culinary 22,300 400 3,000 1,200 2,000 28,900
Postgraduate Diploma Hospitality 24,300 400 3,000 1,200 2,000 30,900
Refundable Deposit: A yearly refundable deposit of CHF500 is charged to all students to cover any damage caused to BHMS property during studies.
*CHF3,000 surcharge for single standard accommodation (Single room with shared facilities) **Include in the Operating Expense:
 Mandatory health & medical insurance
for 12 months
 Industry placement service
 Airport pick-up (for new student only)
 Registration and enrolment fee
 Visa, B-permit and local tax
 Access to e-campus and internet
 Excursion and fieldtrips
 Job placement upon graduation
CHF6,000 surcharge for single studio accommodation (Single room with private facilities)

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

Bachelor Degree (36 months)
Hotel and Hospitality Management or Global Business Management

 
Diploma
ปี 1
Higher Diploma
ปี 2
Bachelor Degree
ปี 3
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Diploma
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 อายุ 17 ปี 6 เดือนขึ้นไป
 IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา Higher Diploma
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma หรือ ปริญญาตรีปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
 IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา BA Degree
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 สำเร็จการศึกษาระดับ Higher Diploma หรือ อย่างน้อยปริญญาตรีปีที่ 2 หรือเทียบเท่า
 IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
Intakes and Dates: 20 Aug. 2018, 1 Oct. 2018, 12 Nov. 2018, 7 Jan. 2019, 25 Feb. 2019, 8 Apr. 2019, 20 May 2019, 1 Jul. 2019, 19 Aug. 2019, 30 Sep. 2019, 11 Nov. 2019
Intakes and Dates: 20 Aug. 2018, 1 Oct. 2018, 12 Nov. 2018, 7 Jan. 2019, 25 Feb. 2019, 8 Apr. 2019, 20 May 2019, 1 Jul. 19, 19 Aug. 2019, 30 Sep. 2019, 11 Nov. 19
Intakes and Dates: 20 August 2018, 12 November 2018, 25 February 2019, 19 August 2019, 11 November 2019
บบ

รายละเอียดวิชาเรียนตลอดหลักสูตรในแต่ละปี

YEAR ONE
Hospitality Management

1 Semester
Sales & Marketing Food Service Theory
Business Ethics Introduction to Spirits & Other Alcoholic Beverages
Accounting I Learning & Study Methodology I
Introduction to Yield Management Concepts Personal Development
Business Communication I Certificate in Wines
German Communication I, II & III Opera Reservation Systems
Introduction to Hospitality & Tourism Industry Training Preparation
Food Service operations
2 Semester
Paid Industry Training

YEAR TWO
Hospitality Management

3 Semester
Hotel Marketing Convention Management*
Accounting II Hospitality Business Law*
Professional Development Menu Planning*
Human Resource Management

Staff Training & Development*

Business Communication II Organizational Innovation*
Front Office Operation Change Management*
Intro. to Housekeeping Service Quality Management*
Intro. to Food & Beverage Management eCommerce in Hospitality Industry*
Study & Research Methodology II Global Business*
Events Management* Business Start-Up*
4 Semester
Paid Industry Training

YEAR TREE
Global Business Management

5 Semester
Manageing Events Strategic Management for the Hospitality Industy
Hospitality Retail Management Financial Management in Hospitality
Hospitality Property Services Management Academic Writing & Composition
6 Semester
Paid Industry Training – Workplace Internship

YEAR TREE
Global Business Management

5 Semester
Creativity in Business Project Management
Human Resources Management for Global Business Digital Media
International Business Environment Academic Writing & Composition
6 Semester
Paid Industry Training – Workplace Internship

*Elective courses. A selection of other courses may substitute or amend the above courses 

MBA Degree (24 months)
Hospitality Management or Global Management

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ MBA Degree
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

MBA
ปี 1
MBA
ปี 2
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
*การฝึกงานแบบมีรายได้เป็นตัวเลือกสำหรับปี 1 และปี 2 สาขา Globalmanagement และปี 2 สาขา Hospitolity Management
Intakes and Dates: 1 October 2018, 8 April 2019, 1 July 2019, 30 September 2019

รายละเอียดวิชาเรียนตลอดหลักสูตรในแต่ละปี

YEAR ONE
Postgraduate Diploma Hospitality Business Management

1 Semester
Language Structure & Academic Writing Law of Global Business
Academic Listening, Speaking & Reading Project Management & Prioritization
Essentials of Business Management Managing with Technology
Global Business Communications & Research Applied Marketing
Food Service Operations I+II German Language I+II
2 Semester
Paid Industry Training

YEAR TWO
Hospitality Management

3 Semester
Practical Hospitality Application I* Managerial Accounting
Practical Hospitality Application II* People & Systems in Organizations
Hospitality & Organizational Managment Strategical Financial Managrment
High Performance Hospitality Management Business Operations
Business Operations Business Strategy
4 Semester
Paid Industry Training

YEAR TWO
Global Management

3 Semester
Applied Managerial Economics Business Strategy
Evaluation Financial Information International Business**
People & Systems in Organizations International Human Resource Management**
Strategical Financial Management High-Performing Global Teams**
Business Operrations European Union
4 Semester
Paid Industry Training

* To be completed during industry training
** Elective courses
 


 

MSc Degree (12 months)
Internatinal Hospitality Business Management

เกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ MSc Degree
 สำเหร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 สำเร็จการศึกษาจาก BHMS/RGU หรือเทียบเท่า
 IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
พร้อมวิชาสัมมนาเฉพาะด้าน
 Sport & Event Marketing
 Spa, Beauty & Wellness Management
 Branding, Luxury Products & Services Management
MSc Degree
เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
Intakes and Dates: 20 August 2018, 12 November 2018, 25 February 2019, 19 August 2019, 11 November 2019

รายละเอียดวิชาเรียนตลอดหลักสูตร

M.Sc. Degree

1 Semester
Food Service Operations* Financial Performance & Revenue Management
German or French Language* Digital Marketing
Academic Writing International Human Resources Management
Research Methods Leadership & Management
Hospotality Business Strategy Hospitality Analysis & Trends
Sustainable Development
Themed Seminars
Sport & Event Marketing Spa, Beauty & Wellness Management
Brandind, Luxury Products & Services Management
2 Semester
Research Project/Dissertation Paid Industry Training

*Students progressing from the Postgraduate Diploma are exempt 

Bachelor Degree (36 months)
Culinary Arts

Diploma
ปี 1
Higher Diploma
ปี 2
Bachelor Degree
ปี 3
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Culinary Arts
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 อายุ 17 ปี 6 เดือนขึ้นไป
 IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า


 
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Culinary Higher Diploma
 สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 ควรมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Culinary 1-2 ปี
 IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ Culinary BA Degree
 สำเร็จการศึกษาระดับ Culinary Higher Diploma
 ควรมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Culinary อย่างน้อย 2 ปี
 IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
Intakes and Dates: 20 Aug. 2018, 1 Oct. 2018, 12 Nov. 2018, 7 Jan. 2019, 25 Feb. 2019, 8 Apr. 2019, 20 May 2019, 1 Jul. 2019, 19 Aug. 2019, 30 Sep. 2019, 11 Nov. 2019
Intakes and Dates: 20 Aug. 18, 1 Oct. 18, 12 Nov. 2018, 7 Jan. 2019, 25 Feb. 2019, 8 Apr. 2019, 20 May 2019, 1 Jul. 2019, 19 Aug. 2019, 30 Sep. 2019, 11 Nov. 2019
Intakes and Dates: 20 August 2018, 12 November 2018, 25 February 2019, 19 August 2019, 11 November 2019
บบ

รายละเอียดวิชาเรียนตลอดหลักสูตรในแต่ละปี

YEAR ONE

1 Semester
Essentials of Culinary Operations LAB Food Safety
Food Preparation Techniques LAB Introduction to the Hospitality Industry
European Cuisine LAB Certificate in Wines
Garde Manger I LAB German or French Language
Cakes & Creams LAB Business Communication I
Bakery & Breads LAB Industry Training Preparation
Nutrition
2 Semester
Paid Industry Trainning

YEAR TWO

3 Semester
A la Carte Cuisine LAB Menu Design
International Cuisine LAB Food Costing & Acquisition Management
Contemporary Culinary Arts LAB Hospitality Marketing
Mediterranean Cuisine LAB Food Service Operations
Garde Manger II LAB Culinary Business Analysis OR Food & Wine Pairing
Chocolate Creations Language Electives
Budgeting for Food & Beverage
4 Semester
Paid Industry Trainning

YEAR THREE

5 Semester
Managing Culinary Resources Food Service Management
Creativity & Entrepreneurship Academic Writng & Composition
Contemporary Cuilinary Operation  
6 Semester
Paid Industrty Training - Workplace Internship Culinary Arts Project


 

Postgraduate Diploma (12 months)
Hospitality Management or Culinary Arts

PGD Hospitality PGD Culinary
เรียน 6 เดือน เรียน 6 เดือน
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
4-6 เดือน
ฝึกงานแบบมีรายได้
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ PGD Hospitality
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 ควรมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับ PGD Culinary
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 ควรมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
Intakes and Dates: 20 August 2018, 12 November 2018, 25 February 2019, 20 May 2019, 19 August 2019, 11 November 2019
บบ
Intakes and Dates: 20 Aug. 2018, 1 Oct. 2018, 12 Nov. 2018, 7 Jan. 2019, 25 Feb. 2019, 8 Apr. 2019, 20 May 2019, 1 Jul. 2019, 19 Aug. 2019, 30 Sep. 2019, 11 Nov. 2019

รายละเอียดวิชาเรียนตลอดหลักสูตรในแต่ละปี

Culimary Arts

1 Semester
Essentials of Culinary Operations LAB Menu Design
Food Preparation Techniques LAB Nutrition
European Cuisine LAB* Certificate in Wines
International Cuisine LAB* Food Safety
Contemporary Culinary Arts LAB* Industry Training Preparation
Mediterranean Cuisine LAB* 2 Elective Modules**
Budgeting for Food & Beverage
2 Semester
Paid Industry Trainning

*Students select two courses only

Hospitality Management

1 Semester
The Global Hospitality Sector Tourism Development
Legality & Sustainnability in Hospitality Marketing & eCommerce for the Hospitality Sector
Introduction to Hospitality Finance Food Service Operations I & II
Advanced Communication 7 Elective Modules*
Human Resource Management for the Hospitality Sector
2 Semester
Paid Industry Trainning