ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้
 

รู้จักกับ ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ประกอบด้วย 50 รัฐ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุด

ฤดูกาล
ฤดูร้อน (Summer): มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn): กันยายน – พฤศจิกายน
ฤดูหนาว (Winter): ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring): มีนาคม – พฤษภาคม

 

เวลา
Eastern Time Zone (EST);  ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชม. เช่น Boston, New York, Washington D.C., Miami & Cleveland
Central Time Zone (CST): ช้ากว่าประเทศไทย 13 ชม. เช่น Chicago, New Orleans
Mountain Time Zone (MST):  ช้ากว่าประเทศไทย 14 ชม. เช่น Denver & Phoenix
Pacific Time Zone (MST): ช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม. เช่น San Francisco, Seattle & Hawaii

 

ระบบไฟฟ้า: สหรัฐอเมริกามีระบบไฟฟ้าแบบ 115 Volts, 60 Cycles ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ถ้านักศึกษาต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปก็จำเป็นต้องหาซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Adapter) ไปด้วย

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี*

 

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (4 ปี)

ปริญญาโท (1-2 ปี)

ปริญญาเอก(3 ปี)

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

U$ 3,7680-U$43,080 (ประมาณ1.2 ล้าน-1.37 ล้านบาท)

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ U$1,200 – 2,000 /เดือน

 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 32 บาท = U$1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 

 

รู้จักประเทศสหราชอาณาจักร

ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของทวีปยุโรป สหราชอาณาจักรประกอบด้วย เกาะใหญ่ (Great Britain) และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ (Northern Island) ซึ่งเกาะใหญ่หมายถึงเกาะใหญ่ของอังกฤษ รวมอาณาเขตของประเทศอังกฤษ (England) ประเทศเวลส์ (Wales) และสก็อตแลนด์ (Scotland) มีลอนดอนเป็นเมืองหลวงของประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภาซึ่งมีพระบรมราชินีนาถ อริซาเบธที่ 2 เป็นประมุข

 

ฤดูกาลแบ่งเป็น 4 ฤดู : อุณหภูมิต่ำสุด 2-4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring): มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูร้อน (Summer): มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn): กันยายน – พฤศจิกายน
ฤดูหนาว (Winter): ธันวาคม – กุมภาพันธ์

 

ระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้า 240/250 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กสามขาซึ่งต่างจากบ้านเราดังนั้นหากท่านต้องการนำอุปกรณ์ไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้าสามขาไปด้วย

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี*

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (3 ปี)

ปริญญาโท (1 ปี)

ปริญญาเอก (3-4 ปี)

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

£19,200- £ 27,080 (ประมาณ 1 ล้าน-1.5 ล้านบาท)/ปี

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ £800 (สำหรับเมืองอื่นๆ)– 1,000 (สำหรับลอนดอน) /เดือน

 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 54 บาท = £1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 

 

รู้จักประเทศออสเตรเลีย

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีลักษณะประเทศที่เป็นเกาะ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบพันธรัฐ ออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ

 

เมืองหลวงของประเทศคือ Canberra   ประกอบด้วย 6 รัฐ และ 2 มณทล:
Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Western Australia และ Victoria

 

เวลา
Eastern Standard Time-EST: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชม. ใช้ในรัฐ NSW, VIC, TAS, Queensland และ Canberra
Central Standard Time-CST: เร็วกว่าไทย 2 ชม.ครึ่ง ใช้ใน South Aus และ Northern Territory
Western Standard Time-WST: เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.ครึ่ง ใช้ใน Western Australia

 

ฤดูกาล
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring): กันยายน- พฤศจิกายน
ฤดูร้อน (Summer): ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn): มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว (Winter): มิถุนายน – สิงหาคม

 

ระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้า 240/250 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กสามขาซึ่งต่างจากบ้านเราดังนั้นหากท่านต้องการนำอุปกรณ์ไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้าสามขาไปด้วย

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี*

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (3 ปี)

ปริญญาโท (1-2 ปี)

ปริญญาเอก (3 ปี)

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

  • สาขาทั่วไป A$41,120-A$42,320 (ประมาณ 1.23 ล้าน – 1.26 ล้าน/ปี)
  • สาขาแพทย์/ทันตแพทย์ A$51,620-$52,820/ปี (ประมาณ 1.54-1.58 ล้าน/ปี)

 

$41,470-A$42,670/ปี
(ประมาณ 1.24 ล้าน – 1.28 ล้านบาท/ปี)

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ A$1,400-A$1,500 /เดือน

 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 30 บาท = A$1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 

 

รู้จักประเทศ นิวซีแลนด์

ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร ล้อมรอบด้วยด้วยมหาสมุทรแปซิฟิค และทะเลทัสมัน ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ โดยมี 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะเหนือ(North Island) และเกาะใต้(South Island) เมืองหลวง คือ เมือง เวลลิงตัน ซึ่งเป็นเมืองท่าเชื่อมระหว่างเกาะใหญ่ทั้งสอง

 

เวลา
ในประเทศนิวซีแลนด์ เร็วกว่า ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง


ฤดูกาล
แบ่งเป็น 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน (ธ.ค.-ก.พ), ใบไม้ร่วง (มี.ค.-พ.ค.), หนาว (มิ.ย.-ส.ค.) และ ใบไม้ผลิ (ก.ย.-พ.ย.)

 

ระบบไฟฟ้า: นิวซีแลนด์ใช้ระบบไฟฟ้าที่ 230 Volt

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี*

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (3 ปี)

ปริญญาโท (2 ปี)

ปริญญาเอก (3 ปี)

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

NZ$35,180/ปี
(ประมาณ 9.8 แสนบาท/ปี)

NZ$37,180/ปี
(ประมาณ 1 ล้านบาท/ปี)

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ NZ$1,500 /เดือน

 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 28 บาท = NZ$1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 

 

รู้จักประเทศแคนาดา

 

ภาษาทางการ: อังกฤษ & ฝรั่งเศส

ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ  3 ด้าน ประกอบด้วย 10 มณฑลและเขตการปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง มีเมืองหลวงคือ ออตตาวา มณฑลออนตาริโอเป็นสหพันธรัฐ ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา

 

ฤดูกาล
มี 4 ฤดูกาล:   ฤดูร้อน (มิย-สค),   ใบไม้ผลิ (มีค-พค), ใบไม้ร่วง (กย-ตค)   ฤดูหนาว (พย-กพ)
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -25 C สูงสุดประมาณ 35 องศา C

 

ระบบไฟฟ้า: แคนาดาใช้ระบบไฟฟ้า 120 V, 60 Hz ใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา และ 3 ขา ทรงแบน สามารถใช้ Adapter เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าได้ หากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยไปด้วย

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี*

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (3-4 ปี)

ปริญญาโท (1.5-2 ปี)

ปริญญาเอก (2-3 ปี)

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

CN$40,040/ปี
(ประมาณ 1.16 ล้านบาท/ปี)

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ CN$1,200-CN$1,500 /เดือน

 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 29 บาท = CN$1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 

 

รู้จักประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็ก ๆ ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป    มีพรหมแดนติดกับ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี และ ลิคเท่นสไตน์ แบ่งเป็น 23 รัฐและ 3 มณฑล มีเมืองหลวงชื่อ     กรุงเบิร์น

ภาษาทางการ:เยอรมัน, ฝรั่งเศส,อิตาลี,โรมานซ์

 

ฤดูการ แบ่งเป็น 4 ฤดูกาล
คือ ฤดูใบไม้ผลิ (เมย.-พค), ร้อน (มิย-กย) ใบไม้ร่วง (กย-พย) และฤดูหนาว (พย-มีค) โดยอุณหภูมิ ในประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแตกต่างกันมาก

 

เวลา
ในสวิสเซอร์แลนด์ ช้ากว่าประเทศประมาณ 5-6 ชั่วโมง

 

ระบบไฟฟ้า: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระบบไฟฟ้า 230 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ และใช้หัวปลั๊กแบบสามขา ฉะนั้น เราต้องนำหัวปลั๊กเชื่อมต่อ หรือ Adapter ไปด้วย

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี*

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

CHF29,700/ปี
(ประมาณ 1.09 ล้านบาท/ปี)

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ CHF1,800 /เดือน

 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 37 บาท = CHF1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 

 

 

รู้จักประเทศ สิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเป็นเกาะ ประมาณ 63 เกาะ มีสภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น และมีฤดูกาลเหมือนประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ภาคได้แก่ ภาคกลาง ตะวันตก เหนือ ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ฤดูกาล: แบ่งเป็น 2 ฤดู สภาพภูมิอากาศจะคล้ายคลึงกับทางภาคใต้ของประเทศไทย คืออากาศร้อนและเปียกชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส และ ต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน : กุมภาพันธ์ -ตุลาคม
ฤดูฝน: พฤศจิกายน-มกราคม

 

เวลา:  เวลาในสิงคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 

ระบบไฟฟ้า: ประเทศสิงคโปร์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 Volts เหมือนประเทศไทยแต่ ปลั๊กไฟจะเป็นแบบ 3 ขา ฉะนั้น เราต้องนำหัวปลั๊กเชื่อมต่อ หรือ Adapter ไปด้วย

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อปี*

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายโดยรวม/ปี (รวมค่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

SG$31,860/ปี
(ประมาณ 8.2 แสนบาท/ปี)

ค่าครองชีพเฉลี่ยโดยประมาณ SG$600-SG$800/เดือน

 

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 26 บาท = SG$1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเรียน และ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ