ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

เรียน+ฝึกงาน (ได้ตังค์)

หลักสูตรยอดฮิต  สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียน+ฝึกงานต่างประเทศ
พร้อมรับค่าตอบแทน พี่ๆมีแนะนำดังนี้เลยจ้า

 

สถาบัน

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน+ฝึกงาน

ค่าตอบแทนโดยประมาณ

Greystone College
Vancouver, Toronto- Canada
www.greystonecollege.com

Diploma in International Business Management (IBM) co-op

 

เรียน 24 สัปดาห์ + ทำงาน 24 สัปดาห์ + เรียน 2 สัปดาห์

 

กรุณสอบถามเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ SOC

Diploma in Administration Co-op

Diploma in Office Administration Co-op

Diploma in Customer Service Co-op

Tourism & Hospitality Co-op Management

เรียน 36 สัปดาห์ + ทำงาน 36 สัปดาห์ + เรียน 2 สัปดาห์

Shelton International College: Singapore

www.sheltoncollege.edu.sg

Specialist Diploma in Tourism & Hospitality

หลักสูตร 9 เดือน: เรียน 3 เดือน
ใน College+ ฝึกงาน 6 เดือน

หรือ เลือกเรียนใน College อย่างเดียว เรียนใน College อย่างเดียว 4 เดือน (ไม่มีฝึกงาน)

 

SG$600/เดือน

 

TWIN UK
London, Eastbourne, Salisbury-  UK

www.twinuk.com

 

Career Development Programme

Vocational Placement in Hospitality:
General Assistant, Kitchen porter, Housekeeper

หลักสูตร 24 สัปดาห์: เรียน 14 สัปดาห์ + ฝึกงาน 8 สัปดาห์+ เรียน อีก 2 สัปดาห์

 

ทำงาน 30-40 ชม/ สัปดาห์: อายุ 18-21 ปี: 4.98 ปอนด์/ชั่วโมง,
อายุ 22 ปีขึ้นไป: 6.19 ปอนด์/ชั่วโมง

หลักสูตร 36สัปดาห์: เรียน 22 สัปดาห์ + ฝึกงาน 12 สัปดาห์+ เรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตร 52สัปดาห์: เรียน 33 สัปดาห์ + ฝึกงาน 17 สัปดาห์+ เรียน 2 สัปดาห์

Ealing & Hammersmith-London & West London College - London-UK
www.wlc.ac.uk

 

MBA (Hospitality Management)

หลักสูตร 21 เดือน: เรียน 8 เดือน+ ฝึกงาน 6 เดือน+ทำResearch & Dissertation 4 เดือน+3 เดือน Holiday

 

กรุณสอบถามเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ SOC

Diploma in Management (for Health & Social Care Industry)

หลักสูตร 21 เดือน
(รวมฝึกงาน 6 เดือน)

Diploma in Management (for Hospitality Industry )

BPP University
London/Manchester- UK
www.bpp.com

MSc Management + paid work placement

 

 

หลักสูตร 18 เดือน:  ประกอบด้วย เรียน+ฝึกงาน 6 เดือน

ชั่วโมงละประมาณ 6-7 ปอนด์

MSc Management with Finance + paid work placement

MSc Management with Project Management+ paid work placement

MSc International Marketing+ paid work placement

University of Bedfordshire
Luton, Bedford-UK
www.beds.ac.uk
(ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า....)

MSc. Advance Nursing

หลักสูตร 15 เดือน: ประกอบด้วย เรียน+ฝึกงาน 6 เดือน

 

ประมาณ 500 ปอนด์/เดือน

MSc Computer Networking

MSc. International Business & Management

B.H.M.S Business Hotel Management School
Luzern-Switzerland
www.bhms.ch

Bachelor Degree in Hospitality Management หรือ Global Business Management

36 เดือน หรือ 3 ปี: ในแต่ละปี เรียน 6 เดือน+ ทำงาน 4-6 เดือน

CHF 2,200 ต่อเดือน (ประมาณ  7.7
หมื่นบาท)*
*ยังไม่ได้หักค่าที่พักและอาหารที่นายจ้างเรียกเก็บ

MBA in Hospitality Management หรือ Global Business Management

24 เดือน: ในแต่ละปี
เรียน 6 เดือน+ ทำงาน 4-6 เดือน

Post Graduate Diploma in Hospitality Management

12 เดือน:เรียน 6 เดือน+
ทำงาน 4-6 เดือน

Associate Degree in Culinary Entrepreneurship

36 เดือน: ในแต่ละปี เรียน 6 เดือน+
ทำงาน 4-6 เดือน

 

 

IMI University Centre
Luzern-Switzerland

www.imi-luzern.com

 

 

Certificate in Hotel & Tourism Management or Global Business Management

 

 

1 Semester (22 สัปดาห์)

 

 

CHF 2,200 ต่อเดือน (ประมาณ  7.7
หมื่นบาท)*

*ยังไม่ได้หักค่าที่พักและอาหารที่นายจ้างเรียกเก็บ

Diploma in Hotel & Tourism Management or Global Business Management

2 Semesters

Higher Diploma in Hotel & Tourism Management or Global Business Management

3 Semesters

Bachelor degree in Hotel & Tourism Management or Global Business Management

4 Semesters

MBA: Swiss Hotel Management Operation, Sustainable Hotel & Tourism Management, Social Media Marketing, Luxury Brands & Service Management

 

3 Semesters
(ฝึกงาน Semester ที่ 2)

Master of Art: International Events Management, Tourism Planning & Management , Global Strategic Management