ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนนอก เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา Study Overseas

 

 

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนนอก เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา Study Overseas

 

INTO: UNIVERSITY PATHWAYS (http://www.intohigher.com)


หลักสูตร : Undergraduate Pathway, Graduate Pathway น้องๆสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งใน อเมริกาและ อังกฤษ เช่น Oregon State University, University of South Florida, Colorado State University, Marshall University , City University of London, Newcastle University, Exeter, East Anglia, Manchester, GCU และอื่นๆอีกหลายมหาวิทยาลัย
 

 

 

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนนอก เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา Study Overseas

 

 

 

STUDY GROUP UNIVERSITY PATHWAYS (www.studygroup.com)


หลักสูตร: International first Year, Pre-Master น้องๆสามารถเลือกเรียนในสาขาต่างๆมากมายเช่น Business, Engineering, Hospitality, Biomedical, Business Administration, Marketing และสาขาอื่นๆอีกเพียบ น้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ทั้งใน UK, USA, Europe
 

 

 

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนนอก เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา Study Overseas

 

KINGS PATHWAYS (www.kingscolleges.com)


หลักสูตร: University Preparation Program ระยะเวลา 1-3 เทอมหลังจากที่จบหลักสูตร สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาของสถาบันต่างๆในอเมริกากว่า 30 สถาบัน และวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีกมายใน
สหราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

KAPLAN UNIVERSITY PATHWAYS  (www.kaplaninternational.com)


หลักสูตร : University Pathway: หลังจากที่จบหลักสูตร University pathways น้องสามารถเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา และสถาบันการศึกษาอื่นๆได้ทั่วโลก

 

 

 

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนนอก เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา Study Overseas

ILSC UNIVERSITY PATHWAY  (www.ilsc.com)


เรียน ILSC ไม่ต้องสอบ IELTS/TOEFL สามารถเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆในออสเตรลีย/อเมริกา/แคนาดา สำหรับอเมริกาหลังจากจบสามารถเข้าเรียนได้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย

 

 

 

 

 

 

NAVITAS GROUP  (www.navitas.com)


Navitas คือกลุ่มสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับผู้ที่ GPA ไม่สูง หรือต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา เปิดสอนในหลักสูตร University Foundation, Pre-Master's ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น Business, Engineering, Biomedical, Accounting and Finance และอื่นๆ อีกมากมาย ในมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ เคนยา ศรีลังกา อินโดนีเชีย เป็นต้น มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นเช่น Latrobe, Curtin, Macquirie, Deakin, Portmouth, Edinburge Napiar , Birmingham City และอื่นๆ
 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ SOC