ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

 

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
 

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 
Tel: 02-2035000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)
Mobile: 093-010-5248

 

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

Tel: 02-2035000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี
 
Tel: 02-1363800
Mobile: 093-0105246 
Fax: 02-136 3801  

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี      
                            
Tel: 02-4223431  
Fax: 02-4223432

 

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

ที่อยู่ : อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400

Tel: 0-22459439 , 02-2451042  
Fax: 0-22459438

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Tel: 053-175375
Fax: 053-175374

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000

Tel: 053-891535-6 
Fax: 053-891534

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Tel: 055-258173, 055-258155, 055-258131,
Fax: 055-258117

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

Tel: 056-233453, 056-233454 
Fax: 056-233452

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

Tel: 042-212827, 042-212318 
Fax: 042-222810

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

ที่อยู่ : หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

Tel: 043-242707,043-242655
Fax: 043-243441

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ที่อยู่: อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

Tel: 045-344581-2  
Fax: 045-433646
E-mail: passport_ubon@hotmail.com   
Website: http://www.facebook.com/ubonpassport

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  

Tel: 044-243132, 044-243124 
Fax: 044-243133 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  

Tel: 039-301706-9
Fax: 039-301707

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่: ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

Tel: 077-274940, 077-274942-3 
Fax: 077-274941

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

Tel: 076-222080, 076-222081, 076-222083
Fax: 076-222082

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 

Tel: 074-326508-10 
Fax: 074-326511

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

Tel: 073-274526, 073-274036, 073-274037 
Fax: 073-274-527

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel: 038-422438
Fax: 038-422437