ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD)

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ Study Overseas Centre Co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน สิงคโปร์ ไซปรัส จีน และอื่นๆ โดยเปิดบริการทางการศึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ
โดยศูนย์ฯบริการตั้งแต่จัดหาข้อมูลการ
แนะแนวตลอดจนการดำเนินการสมัครเรียนและทำวีซ่า ทางศูนย์จะให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและจัดหาที่เรียนและวิชาเรียนตามความสนใจและความสามารถของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่แนะแนวซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษามานานกว่า 13 ปี และเคยศึกษา ตลอดทั้งดูงานในต่างประเทศมาก่อน ดังนั้นทำให้การให้คำปรึกษามีความถูกต้องและแม่นยำ สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ของนักศึกษาได้จากประสบการณ์โดยตรง

 

**จากประสบการณ์ทางด้านการศึกษาและดูงานในต่างประเทศ การแนะแนวการศึกษาของเจ้าหน้าที่และการให้บริการในด้านต่างๆ ของเรา จะนำคุณเข้าสู่โลกแห่งการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ที่คุณและใครๆไม่อาจลืม** มาหาเราซิค่ะ

 

บริการของเรา

บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น มัธยมศึกษา อาชีวะ ระดับปริญญา(ตรี โท เอก) และภาษาอังกฤษ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา
ไซปรัส สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ จีน และ อื่นๆ

 

 • ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • จัดหาสถานศึกษาทุกระดับชั้น
 • จัดหาที่พักและจัดเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน
 • ช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าและดำเนินการขอวีซ่า
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ตลอดจนดูแลให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งจบการศึกษา
 • เป็นตัวกลางในการจัดส่งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับสถาบันการศึกษา
  ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ให้บริการแนะแนวและจัดสัมมนานอกสถานที่ตามคำเชิญ
   

โครงการต่างๆ ร่วมกับองค์กรต่างประเทศ

 

 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • โครงการฝึกงานต่างประเทศ (Internship Program)
 • Work and Travel Program