เรียนต่อออสเตรเลีย

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

 

University of Technology Sydney (UTS): เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมือง Sydney

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Business, Enginerring

Tuition Fee

 ป.ตรี A$14,220 / semester - A$17,580 / semester

 ป.โท A$13,480 / semester - A$17,080 / semester

Start date

February / March, July

Requirement/Tuition

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 (ป.ตรี), IELTS 6.5 (ป.โท) (ถ้าผล IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเรียนคอร์วภาษา EAP ได้ที่ UTS Insearch ค่ะ)

Bursaries and Scholarships

 Waive Application Fee A$100

 จบ Inter. Program ไม่ต้องใช้ผล IELTS

 

University of Technology Sydney (UTS): มหาวทิยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney เปิดสอนหลักสูตร Bachelor Degree, Graduate Certificate, Graduated Diploma, Master Degree, Research / Ph.D Program นอกจากนั้นยังมีศูนย์สอนภาษาเป็นของตัวเองชื่อ UTS Insearch เพื่อ support นักศึกษาที่คะแนนผล IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ค่ะ มหาวิทยาลัยมีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ดังนี้

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี): สามารถ download รายละเอียดวิชาและราคาค่าเรียนได้เลยนะค่ะ more details

BUSINESS COMMUNICATION DESIGN, ARCHITECTURE AND BUILDING
- Accounting
- Economics
- Finance
- Financial Services
- Human Resource Management
- International Business
- Management
- Marketing
- Marketing Communication
- Jounalism
- Media Arts and Production
- Public Communication
- Social Inquiry
- Creative Writing
- Digital and Social Media
- Sound and Music Design
- Bachelor of Arts (Honours) in Communication
- Construction Project Management
- Animation
- Architecture
- Fashion and Texeiles
- Integrated Product Design
- Interior and Spatial Design
- Photography and Situated Media
- Visual Communication
- Landscape
EDUCATION HEALTH LAW
- Primary Education
- Bachelor of Education, Bachelor of Arts in International Studies
- Sport and Exercise Science
- Sport and Exercise Management
- Nursing
- Law
- Combuned Degree
ENGINEERING SCIENCE
- Biomedical
- Civil
- Civil (with Construction specialisation)
- Civil (with Structures specialisation)
- Civil and Environmental
- Electrical
- Environmental
- Information and Communication Technologies Engineering (with sub-major in Computer Systems, Software, Telecomunications, Network Security)
- Innovation
- Mechanical
- Mechanical and Mechatronic
- Mechatronic
- Biomedical Science
- Biotechnology
- Forensic Biology in Biomedical Science
- Forensic Science in Applied Chemistry
- Mathematics and Computing
- Mathematics and Finance
- Medical Science
- Marine Biology
- Environmental Biology
- Medicinal Chemistry
- Biomedical Physics
- Advanced Materials
- Environmental Biotechnology
- Intertion and Immunity
- Pre-Medical
- Applied Chenmistry
- Applied Physics
- Biomedical Science
- Biotechnology
- Chemical Science
- Environemntal Science
- Mathematics
- Medical and Molecular Biosciences
- Medical Science
- Nanotechnology
- Physucs and Advanced Materials
- Statistics
- No specified major
INFORMATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL STUDIES
- Information Technology - Bachelor of Global Studies

 

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท): สามารถ download รายละเอียดวิชาและราคาค่าเรียนได้เลยนะค่ะ more details

ANALYTICS AND DATA SCIENCE
Data Science and Innovation
BUSINESS
- Business Administration (MBA)
- Business Administration in Entrepreneurship (MBAe)
- Financial Analysis
- Marketing
- Event Management
- Not-for-Profit and Social Enterprise Management
- Creative and Culture Induatries Management

- Sport Management
- Tourism Management
- Management
- Human Resource Management
- Strategic Supply Chain Management
- Finance
- Quantitive Finance

- Management Extension
- Human Resource Managemenr Extension
- marketing Extension
- Strategic Supply Chain Management Extension
- Finance Extension
- Profession Accounting Extension
- Professional Accounting
COMMUNICATION DESIGN, ARCHITECTURE AND BUILDING
- Media Arts and Production
- Digital Information Management
- Communication Management
- Journalism
- Creative Writing
- Architecture
- Planning
- Design (Advanced Animation, Interaction, Lighting, Product Design, Service Innovation and Change, Spatial Design, Textiles, Visual Design)
- Project Management
- Property Development
- RealEstate Investment
- Property Development and Planning
- Property Development and Project Managment
- Property Development and Investment
- Local Government
EDUCATION
- Applied Linguistics and TESOL
- Teaching in Secindary Education
- Education (Learning and Leadership)
ENGINEERING
- Engineering Management
- Environmental Engineering Management
- Master of Engineering, Master of Engineering Management
- Master of Engineering Management, Master of Business Administration
- Master of Professional Engineering in: Biomedical Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering
- Engineering Extension in:
Biomedical Engineering, Civil Enginnering, Geotechnical Engineering, Structural Engineering, Computer Control Engineering Energy Planning and Policy, Environmental Engineering, Manufacturing Engineering and Management, Operations, Software Systems Engineering, Telecommunication Networks, Telecommunications Engineering, Water Enginnering
- Engineering in:
Biomedical Engineering, Civil Enginnering, Geotechnical Engineering, Structural Engineering, Computer Control Engineering Energy Planning and Policy, Environmental Engineering, Manufacturing Engineering and Management, Operations, Software Systems Engineering, Telecommunication Networks, Telecommunications Engineering, Water Enginnering
HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SCIENCE
- Health Services Management
- Health Services Management and Planning
- Primary Health Care (Advanced)
- Primary Health Care
- Public Health
- Public Health (Advanced)
- Master of Advanced Nursing (Education, Management, Chronic and complex care ageing and palliation, Clinical, Primary Health Care, Nurse Practitioner, Health Research)
- Information Technolofy
- Information Technolofy (Extension)
- Internetworking
- Internetworking (Extension)

- Science: (No special major, Biomedical Engineering, Forensic Science, Marine Science and Management, Mathematical and Statistical, Modelling, Medical Biotechnology)

- Science Extension: (No special major, Biomedical Engineering, Forensic Science, Marine Science and Management, Mathematical and Statistical, Modelling, Medical Biotechnology)

LAW
- Dispute Resolution
- Laws
- Legal Studies

 

 

UTS Housing

 
 
Half Year
Full Year
Deposit
Check in dates   21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017  
Check out dates   24/01/2018 13/02/2018 17/07/2018  
    187 207 361  
Apartment type
Weekly Rate for 2017
 
 
 
 
Geegal
4 Bedroom A$266 A$7,106 A$7866 A$13,718 A$1,064
6 Bedroom A$243 A$6,492 A$7,186 A$12,532 A$972
7 Bedroom A$220 A$5,877 A$6,506 A$11,346 A$880
Studio small A$310 A$8,281 A$9,167 A$15,987 A$1,240
3 Bedroom A$269 A$7,186 A$7,955 A$13,873 A$1,076
Bulga
Studio A$337 A$9,003 A$9,966 A$17,380 A$1,348
5 - 6 Bedroom A$250 A$6,679 A$7,393 A$12,893 A$1,000
7 Bedroom A$235 A$6,278 A$6,949 A$12,119 A$940
Twin share A$180 A$4,809 A$5,323 A$9,283 A$720
Gumal
Studio A$382 A$10,205 A$11,296 A$19,700 A$1,528
2 Bedroom A$314 A$8,388 A$9,285 A$16,193 A$1,256
3 Bedroom A$303 A$8,094 A$8,960 A$15,626 A$1,212
4 Bedroom A$288 A$7,694 A$8,517 A$14,853 A$1,152
6 Bedroom A$266 A$7,106 A$7,866 A$13,718 A$1,064
7 Bedroom A$258 A$6,892 A$7,629 A$13,305 A$1,032
8 Bedroom A$251 A$6,705 A$7,422 A$12,944 A$1,004
9 Bedroom A$225 A$6,011 A$6,654 A$11,604 A$900
Yura Mudang
Studio Small A$368 A$9,831 A$10,882 A$18,978 A$1,472
Studio Large A$393 A$10,499 A$11,622 A$20,268 A$1,572
Studio Medium A$382 A$10,205 A$11,296 A$19,700 A$1,528
2 Bedroom A$322 A$8,602 A$9,522 A$16,606 A$1,288
6 Bedroom A$284 A$7,587 A$8,398 A$14,646 A$1,136
Unilodge
Studio Small A$359 A$9,590 A$10,616 A$18,514 A$1,436
Studio Medium A$371 A$9,911 A$10,971 A$19,133 A$1,484
Studio Large A$382 A$10,205 A$11,296 A$19,700 A$1,528
Studio Premium A$389 A$10,392 A$11,503 A$20,061 A$1,556

 

ADDITIONAL FEES AND CHARGES  
Application fee (new & returners) A$40
Late reapplication fee A$50
Late check out fee A$50
UTS Housing Deposit (refundable) 4 weeks licence fee
Change of room A$150
Acceptance fee A$120
Lock out fee A$5
Lost Key A$10
Cancellation fee before that start of agreement A$250
Car Park A$60 per week
Furniture removal A$100
Negligence / deliberate setting off the fire alarm A$350
Cleaning of bedroom / apartment / common areas A$80 * 1 hr min and thereafter A$35
Storage fee incl leaving items in apartment after moving out up to A$30 / day
Unauthorised overnight guest/s upti A$100 / day
Incidents where fines maybe issued - Per UTS Student Residences: Handbook and House rules up to A$350
www.housing.uts.edu.au


 

University of Technology Sydney (UTS)