เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


มือถือ:  081-3537531,089-6449867, 089-6820168, 082-7963993, 099-1929692
อีเมล์:   
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook:   www.facebook.com/socstaff
Line Official:  @study-soc

ศึกษาต่อต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนภาษา,ออสเตรเลีย,อังกฤษ,อเมริกา,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ศึกษาต่ออเมริกา,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,ปริญญาโท,เรียนต่อออสเตรเลีย, Australia, USA, วีซ่า,ทุนการศึกษา

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Business, Pharmacy, Sport Science

Tuition Fee

 ป.ตรี £12,800 - £15,900  / year

 ป.โท £13,200 - £15,900  / year

 MBA £18,000 - £20,200

Start date

September, January

Requirement

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 - 6.5

Bursaries and Scholarships

 10% Discount
 Full -payment discount: 2% (ถ้าจ่ายค่าเรียนเต็ม)

Download  สามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

University of Portsmouth: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Portsmouth ห่างจาก London ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยรถไฟ

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี)

Accounting, Economic and Finance

BA (Hons) Accountancy and Financial Management (Top-up)
BA (Hons) Accounting with Finance
BSc (Econ) (Hons) Economics
BSc (Econ) (Hons) Economics, Finance and Banking

BA (Hons) Economics and Management
BA (Hons) Finance with Business Communication (Top-up)
BA (Hons) Financial Management
Architecture and Surveying

BA (Hons) Architecture
BSc (Hons) Building Surveying
BA (Hons) Interior Architecture and Design

BSc (Hons) Property Development
BSc (Hons) Quantity Surveying
Biological Science

BSc (Hons) Biochemistry
BSc (Hons) Biology

BSc (Hons) Marine Biology
Business, Management and Marketing

BA (Hons) Business and Human Resource Management
BA (Hons) Business and Management
BA (Hons) Business Management and Entrepreneurship
BSc (Hons) Business and Supply Chain Management
BA (Hons) Business with Business Communication (Top-up)

BA (Hons) Digital Marketing
BA (Hons) International Business
BA (Hons) International Business Communication
BA (Hons) International Trade and Business Communiation
BA (Hons) Leadership, Business and Management (Top-up)
BA (Hons) Marketing
Childhood, Youth Studies and Education

BA (Hons) Childhood and Youth Studies with Criminology
BA (Hons) Childhood and Youth Studies with Psychology

BA (Hons) Childhood and Youth Studies
BA (Hons) Early Childhood Studies
BA (Hons) Education Studies (Top-up)
Computer Games and Animation

BA (Hons) Animation
BSc (Hons) Computer Animation and Visual Effects
BSc (Hons) Computer Games Enterprise
BSc (Hons) Computer Games Technology

BA (Hons) Creative Computing with Foundation Year
BSc (Hons) Creative Computing with Foundation Year
BSc (Hons) Creative Media Technologies
BSc (Hons) Virtual and Augmented Reality
Computing

BSc (Hons) Business Information Systems
BSc (Hons) Computer Networks
BSc (Hons) Computer Science
MEng Computer Science

BSc (Hons) Computing
BSc (Hons) Cyber Security and Forensic Computing
BSc (Hons) Data Science and Analytics
BSc (Hons) Software Engineering
Criminology, Cybercrime and Forensics

BA (Hons) Childhood and Youth Studies with Criminology
BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
BSc (Hons) Criminology and Cybercrime

BSc (Hons) Criminology and Forensic Studies
BSc (Hons) Criminology with Psychology
BSc (Hons) Forensic Psychology
BSc (Hons) Sociology with Criminology
Drama, Music and Performing Arts

BA (Hons) Drama and Perforance
BSc (Hons) Music Technology

BA (Hons) Musical Theatre
Earth Sciences

BEng (Hons) Engineering Geology and Geotechnics
BSc (Hons) Geology

BSc (Hons) Palaeontology
Engineering

BEng (Hons) Civil Engineering
MEng Civil Engineering
BEng (Hons) Construction Engineering Management
BEng (Hons) Electrical and Renewable Energy Engineering
BEng (Hons) Electronic Engineering
MEng Electronic Engineering
BEng (Hons) Engineering and Technology with Foundation Year

BSc (Hons) Industrial Design
BEng (Hons) Innovation Engineering
MEng Innovation Engineering
BEng (Hons) Mechanical Engineering
HNC Mechanical Engineering
MEng Mechanical Engineering
BEng (Hons) Mechanical and Manufacturing Engineering
BSc (Hons) Product Design and Innovation
English and Creative Writing

BA (Hons) Creative Writing
BS (Hons) English and Creative Writing
BA (Hons) English Language and Linguistics

BA (Hons) English Literature
BA (Hons) Film Industries and Creative Writing
Fashion, Photography, Graphic Arts and Design

BA (Hons) Fashion and Textile Design
BA (Hons) Graphic Design

BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Photography
Film and Television

BA (Hons) Film Industries
BA (Hons) Film Industries and Creative Writing

BA (Hons) Film Production
BSc (Hons) Television and Broadcasting
Geography and Environmental Sciences

BSc (HOns) Environmental Science
BA (Hons) Geography
BSc (Hons) Geography

BA (Hons) International Development
BA (Hons) International Development and Languages
BSc (Hons) Marine Environmental Science
Health Care and Social Care
BSc (Hons) Advanced Dental Nursing
DipHE Advanced Dental Nursing
BSc (Hons) Advancing Professional Practice (Top-up)
BSc (Hons) Biomedical Science
BSc (Hons) Dental Hygiene
BSc (Hons) Dental Hygiene and Dental Therapy
CertHE Dental Nursing
BSc (Hons) Pharmaceutical Science (Top-up)
BSc (Hons) Pharmacology
MPharm (Hons) Pharmacy
BSc (Hons) Social Work
History, Politics and International Relations

BA (Hons) History
BA (Hons) International Relations
BA (Hons) International Relations and Languages
BA (Hons) International Relations and Politics

BA (Hons) International Trade and Business Communication
BA (Hons) International Trade, Logistics and Business Communication (Top-up)
BA (Hons) Politics
Languages

BA (hons) Applied Languages
BA (Hons) International Development and Languages
BA (Hons) International Relations and Languages

BA (Hons) Languages Studies
BA (Hons) Modern Languages
Law

LLB (Hons) Law
LLB (Hons) Law with Business

Mathematics and Physics
BSc (Hons) Mathematics
MMath Mathematics
BSc (Hons) Mathematics for Finance and Management
BSc (Hons) Mathematics with Statistics
BSc (Hons) Physics
MPhys (Hons) Physics
BSc (Hons) Physics, Astrophysics and Cosmology
MPhys (Hons) Physics, Astrophysics and Cosmology
Media and Journalism

BSc (Hons) Digital Media
BA (Hons) Journalism
BA (Hons) Journalism with Creative Writing
BA (Hons) Journalism with Media Studies

BA (Hons) Media and Communication with Foundation Year
BA (Hons) Media and Digital Practice
BA (Hons) Media Studies
Psychology

BSc (Hons) Forensic Psychology
BSc (Hons) Psychology
BSc (Hons) Sociology

BSc (Hons) Sociology with Criminology
BSc (Hons) Sociology with Psychology
Sport Science

BSc (Hons) Exercise and Fitness Management
BSc (Hons) Sport and Exercise Science

BSc (Hons) Sport and Exercise Science
BSc (Hons) Sports Management and Development

 

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท)

Accounting, Economic and Finance

MSc Accounting and Data Analytics
MSc Accounting and Finance
MPhil Accounting and Financial Management
PhD Accounting and Financial Management
MSc Corporate Finance

MSc Economics, Finance and Banking
MPhill Economics and Finance
PhD Economics and Finance
MSc Finance
MSc Forensic Accounting
MSc International Finance and Banking
Architecture and Surveying

MArch Architecture
MPhill Architecture
PhD Architecture
MArch Architecture and Professional Practice (Degree Apprenticeship)
MSc Building Information Management

MA Conservation Architecture
MRes Creative Industries
MA Interioe Architecture and Design
MSc Quantity Surveyinh
MSc Real Estate Management
MA Sustainable Cities
Biological Science

MSc Applied Aquatic Biology
MPhil Biological Science

PhD Biological Sciences
MSc Biotechnology
Business, Management and Marketing

MA Business Communication for International Leadership
MSc Business and Management
MSc Digital Business Management
MA Digital Business Management
MA Digital Marketing
MA Fashion Marketing
MBA Global
MSc Global Human Resource Management
MSc Human Resource Development (Top-up)
MSc Human Resource Management
MSc Human Resource Management (Top-up)
MSc Innovation Management and Entrepreneurship
MSc International Business and Management
MSc International Human Resource Management

MA International Marketing
MSc Logistics and Supply Chain Management
MA Marketing
MA Marketing Analytics
MPhil Marketing
MPhil Operations and Systems Management
PhD Operations and Systems Management
MPhil Organisation Studies and Human Resource Management
PhD Organisation Studies and Human Resource Management
MSc Project Management
MSc Risk, Crisis and Resilience Management
MPhil Strategy, Enterprise and Innovation
PhD Strategy, Enterprise and innovation
Childhood, Youth Studies and Education

MSc Educational Leadership and Management
PgCert Educational Leadership and Management
PgDip Educational Leadership and Management
MPhil Education and Sociology

PhD Education and Sociology
MA Education Studies
PGCE Postgraduate Further Education and Training
PGCE Professional Further Education and Training
Computer Games and Animation

MSc Creative Technologies
MPhil Creative Technologies

PhD Creative Technologies
Computing

MSc Computer Network Administration and Management
MPhil Computing
PhD Computing
MSc Data Analytics

MSc Data Analytics (with Professional Experience)
MSc Cyber Security and Forensic Information Technology
MSc Information Systems
MRes Technology
Criminology, Cybercrime and Forensics

MSc Criminal Justice
MPhil Criminal Justice Studies
PhD Criminal Justice Studies

MSc Cybercrime
DForenPsy Professional Doctorate in Forensic Psychology
Drama, Music and Performing Arts

MPhil Art, Design and Performance
PhD Art, Design and Performance

MRes Creative Industries
MA Theratre: Socially Engaged Practice
Earth Sciences

MSc Engineering Geology
MPhil Envirolment, Geography and Geosciences
PhD Environment, Geography and Geosciences

MSc Environmental Geology and Contamination
MSc Geological and Environmental Hazards
Engineering

MSc Advanced Manufacturing Technology
MSc Civil Engineering
MPhil Civil Engineering and Surveying
PhD Civil Engineering and Surveying
MSc Construction Project Management
MEng Electrical and Renewable Energy Engineering
MSc Electronic and Electrical Engineering

MPhil Enegy and Electronic Engineering
PhD Energy and Electronic Engineering
MSc Energy and Power Systems Mamagement
MSc Engineering Management
MPhil Mechanical and Design Engineering
PhD Mechanical Engineering
MSc Mechanical Engineering
MSc Petroleum and Gas Engineering
English and Creative Writing

MA Creative Writing

Fashion, Photography, Graphic Arts and Design

MA Fashion Marketing
MA Fashion and Textiles
MA Graphic Design

MA Illustration
MA Photography
Film and Television

MSc Film and Television
MPhil Film, Media and Communication

PhD Film, Media and Communication
Geography and Environmental Sciences

MSc Coastal and Marine Resource Management
MSc Crisis and Disaster Management

MSc Geographical Information Systems
Health Care and Social Care
MD Health and Care Professions
MPhil Health and Care Professions
PhD Health and Care Professions
MSc Health Psychology
MSc Human and Applied Physiology
MSc Medical Biotechnology
MD Pharmacy and Biomedical Science
MPhil Pharmacy and Biomedical Science
PhD Pharmacy and Biomedical Science
MSc Physician Associate Studies
MRes Science and Health
MSc Social Work
PhD UPDA
History, Politics and International Relations

MPhil Area Studies, History, Politics and Literature
PhD Area Studies, History, Politics and Literature

MRes Humanities and Social Sciences
MA International Relations
Languages

MA Applied Linguistics and TESOL
MPhil Languages and Applied Linguistics

PhD Languages and Applied Linguistics
MA Translation Studies
Law

LLM Corporate Governance and Law / Grad ICSA
LLM Law
MPhil Law

PhD Law
LLM Law and LegalTech
Mathematics and Physics
MPhil Cosmology and Gravitation
PhD Cosmology and Gravitation
MPhil Mathematics
PhD Mathematics
MPhil Physics
PHd Physics
Media and Journalism

MSc Digital Media
MA Media and Communication

Psychology

MSc Forensic Psychology
MSc Health Psychology

MPhil Psychology
PhD Psychology
Sport Science

MSc Clinical Exercise Science
PgDip Clinical Exercise Science
MSc Physical Activity, Exercise and Health
MSc Sport and Exercise Psychology (BPS accredited)
MPhil Sport, Health and Exercise Science

PhD Sport, Health and Exercise Science
MSc Sports Management
MSc Sports Performance
MSc Strength, Conditioning and Rehabilitation

 

 

 

Halls of residence

Self-catered (en-suite rooms)
Margaret Rule Hall, Guildhall Halls 342 en-suite rooms arranged in self-contained flasts accommodating three to eight students, with shared kitchen dining facilities. £4,144 per 37 weeks session
(£112 per week)
Harry Law Hall, Guildhall Halls 300 en-suite rooms arranged corridor style, with shared kitchen & dining facilities for eight or nine students. £4,070 per 37 weeks session
(£110 per week)
James Watson Hall, Guildhall Halls 688 en-suite rooms arranged in aelf-contained flats for four or six students, with shared kitchen & dining facilities. £4,144 per 37 weeks session
(£112 per week)
Langstone Flats, Langstone Student Village 192 en-suite rooms arranged in self-contained flats accommodating eight students, with shared kitchen & dining facilities. £3,626 per 37 weeks session
(£98 per week)
Trafalgar Hall, Guildhall Halls 288 en-suite rooms arranged in self-contained flats accommodating six students, with shared kitchen & dining facilities, plus 40 self-contained studio flats, wgich are usually prioritised for postgraduate students. £4,144 per 37 week sessions
(£112 per week)
Studio flats: £4,662 / 37 weeks
session (£126 per week)
Self-catered (shared bathrooms)
Bateson Hall, guildhall Halls 281 rooms in self-contained single-sex flats accommodation five to six students, with shared bathroom, kitchen & dining facilities; TV lounge in hall. Standard room: £2,997 per 37
weeks session (£81 / week)
Large room: £3,330 per 37
weeks session (£90 / week)
Catered (shared bathrooms)
Burrell House, Rees / Burrell Catered (two meals provided each day)
131 rooms arranged corridor style, with shared bathrooms; all meals taken in Rees Hall.
£3,700 per 37 weeks session
(£100 per week)
Catered (en-suite rooms)
Rees Hall, Rees / Burrel Catered (two meals provided each day)
267 en-suite rooms arranged corridor style; TV loinge.
£4,625 per 37 weeks session
(£125 per week)
Part-catered (en-suite rooms)
QEQM Hall, Langstone Student Village 330 en-suite rooms mainly in mixed-sex blocks or floors. £3,589 per 37 weeks session
(£97 per week for basic package including eight meals per week)