เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


มือถือ:  081-3537531,089-6449867, 089-6820168, 082-7963993, 099-1929692
อีเมล์:   
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook:   www.facebook.com/socstaff
Line Official:  @study-soc

 

MLS International College:

Location

Bournemouth

Promotion

- Discount 20% (เรียน 20 สัปดาห์ขึ้นไป)
- Discount 10% (เรียน 10 - 19 สัปดาห์)

Start date

Every monday

Age

16+

 

ราคาค่าเรียน: Enrolment Fee £90

General English Language Programmes
Course Name
 
1 - 12 weeks
13 - 24 weeks
25+ weeks
Intensive English 30 lessons
£265
£240
£235
General English 20 lessons
£225
£210
£205
English and IELTS 30 lessons
£265
£240
£235
English and IELTS 20 lessons
£225
£210
£205
Academic English Studies
£265
£240
£235
International Business Communications Programmes
Course Name
 
1 - 12 weeks
13 - 24 weeks
25+ weeks
International Business Communication 30 lessons
£265
£240
£235
International Business Communication 20 lessons
£225
£210
£205
IBC 32 for Accountings
£330
n/a
n/a
IBC 32 for Lawyers
£330
n/a
n/a
English for Aviation
Course Name
2 - 4 weeks
   
English for Aviation
£465
   
IBC Certificate, Higher Certificate & Diploma Programmes (Content-Based Language Training)
Course Name
4 - 12 weeks
Certificate
12 weeks
Certificate
24 weeks
Higher Certificate
36 weeks
Diploma
IBC for Business
£295
£3,540
£7,080
£10,620
IBC for Marketing
£295
£3,540
£7,080
£10,620
IBC for Tourism
£295
£3,540
£7,080
£10,620
IBC for Engineering
£295
£3,540
£7,080
£10,620
IBC for Accounting & Financial Management
£295
£3,540
£7,080
£10,620
University Pathway Programmes
Course Name
4 - 12 weeks
Certificate
12 weeks
Certificate
24 weeks
Higher Certificate
36 weeks
Diploma
Degree Preparation
UP1 Business
N/A
N/A
N/A
£10,620
UP1 Marketing
N/A
N/A
N/A
£10,620
UP 1 Tourism
N/A
N/A
N/A
£10,620
UP 1 Accounting
N/A
N/A
N/A
£10,620
UP 1 Engineering
N/A
N/A
N/A
£10,620
HNC Business Management (First Year)
N/A
N/A
N/A
£12,000
HND Business Management (Second Year)
N/A
N/A
N/A
£12,000
Master Preparation
Master Preparation
£295 / week
£3,540
£7,080
£10,620

 

วันเริ่มเรียนของ IBC

IBC Certificate, Higher Certificate, Diploma and University Pathway Programmes Term Dates and Start Dates
Course Name
Duration
5/01/15 - 27/03/15
30/03/15 - 19/06/15
29/06/15 - 18/09/15
28/09/15 - 18/12/15
04/01/16 - 26/03/16
IBC for Business
4, 12, 24, 36
/
/
/
/
/
IBC for Marketing
4, 12, 24, 36
/
/
/
/
/
IBC for Tourism
4, 12, 24, 36
/
/
/
/
/
IBC for Accounting & Finance
4, 12, 24, 36
/
/
/
/
/
IBC for Engineering
4, 12, 24, 36
/
/
/
/
/
HNC Business Management
(First year)
4, 12, 24, 36
/
   
/
/
HND Business Management
(Second year)
4, 12, 24, 36
     
/
 
Pre-Masters
4, 12, 24, 36
/
/
/
/
/

 

Accommodation Fees:

Accommodation Type Price / week
Homestay week One Single room, half board, no more than 4 students in the home - first week
£160
Homestay week 2+ Single room, half board, no more than 4 students in the home - week two onwards
£125
Homestay (Peak period) week 2+
(21 June - 15 August 2015)
Single room, half board, no more than 4 students in the home - week two onwards
£155
Twin Homestay week One Twin bedded room, half board, no more that 4 students in the home. Twin can only be booked when booking with a partner of firend or as part of a specified group - first week
£145
Twin Homestay week 2+
£110
Twin Homestay (Peak period) week 2+ (21 June - 15 August 2015)
£140
Private Home week One Single room, half board, more than 4 students in the home (Twin rate available on request as per Twin Homestay) - first week
£160
Private Home week 2+ Single room, half board, more than 4 students in the home (Twin rate available on request as per Twin Homestay)
£125
Private Home (Peak period) week 2+
(21 June - 15 August 2015)
£155
Executive Homestay SIngle room, half board, private access to a bathroo, use of the internet
£235
Executive Homestay (Peak period)
(21 June - 15 August 2015)
£265
Airport Transfer (one way)
London heathrow Airport
£160

 

 

MLS International College