เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


มือถือ:  081-3537531,089-6449867, 089-6820168, 082-7963993, 099-1929692
อีเมล์:   
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook:   www.facebook.com/socstaff
Line Official:  @study-soc

 

Bosworth Independent College

Bosword Independent College
(www.bosworthcollege.com)
Location: เมือง Northampton
Age: รับอายุ 14 - 19 ปี
Course: GCSE (14 - 16 years)
A-Level (16 - 18 years)
University Foundation Program (17+ years)

 

Bosworth Independent College: เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ที่เมือง Northampton ขึ้นไปทางตอนเหนือของ London ห่างจาก London ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ โรงเรียนห่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1977 (ประมาณ 38 ปี)
 

Tuition Fees 2018 - 2019
Study Programmes
Tuition
Supervised
Boarding
(Twin room)
*
Total Annual
Fee
GCSE: 1 year, 2 years or 1 years with EFL
£21,000
£9,300
£30,300
A Level: 2 years (4 subjects or 3 subjects + EFL)
£21,000
£9,300
£30,300
A Level: 18 months (first year fees, Jan. - June 2018)
£14,000
£9,300
£19,580
A Level: 1 year intensive (AS & A2, 3 subjects only)
£24,300
£9,300
£33,600
BTEC Business program - 1 years or 2 years (+EFL) £21,000 £9,300 £30,300
University Founation Programme: 1 year
£21,000
£9,300
£30,300
Academic Preparation Programme: 1 year or by term
£19,800
£9,300
£29,100
* จ่ายเพิ่ม £1,200 / ปี ถ้าต้องการ single room หรือ £800 ถ้าเข้าเรียนในเดือน January
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมซ airport transfers, books, stationery, laundry, internet charges, storage, school trips (option) นักเรียนจะได้จ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประมาณ £400 / เทอม
Registration Enrolment Fees
Registration fee (non-refundable) £150 (one off payment)
Deposit (refundable at the end of your course) £1,500
Additional costs for selected subjects
GCSE: Art, biology, Chemistry, General Science, Geography, Music & Physics £130 per subject / per year
A Level: Art, Biology, Chemistry, Geography, Physics £200 per subject / per year

Bosword Independent College: เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ที่เมือง Northampton ขึ้นไปทางตอนเหนือของ London ห่างจาก London ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ โรงเรียนห่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1977 (ประมาณ 38 ปี)


หลักสูตรที่น่าสนใจ

2 years GCSE
Age: 14 years
Start date: September
Entry requirements: Transcript, Copy passport, IELTS 5.5 (or equivalent)

Corse details: นักเรียนต้องเรียน 7 - 10 GCSE examinations

- Year 1: วิชาบังคับ maths, science และ 2 สัปดาห์สุดท้ายของปีแรก นักเรียนจะต้องทำ work experience programmes
- Year 2: เลือกวิชาเลือกจาก science มา 1 วิชาหรือมากกว่า คือ biology, chemistry, physics

1 year GCSE
Age: 15+ years
Start date: September
Entry requirements: Transcript, Copy passport, IELTS 5.5 (or equivalent)

Corse details: นักเรียนต้องเรียน 5 - 7 วิชา

The GCSE subject options available are:

- Art - Biology - Business Studies - Chemistry - Combined Science
- Economics - English Langauge - French - Geography - German
- History - ICT - Maths - Physics - Spanish
1 year GCSE with EFL (English as a Foreign Language)
Age: 15 - 16 years
Start date: September
Entry requirements: Transcript, Copy passport, IELTS 5.5 (or equivalent)

Corse details: คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน คอร์สหลัก ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียน English language, GCSE maths, general science + 3 วิชาจาก business studies, geography, art

 

GCSE Sample Timetable

Time
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
08:30 - 09:20
Geography
Chemistry
English
English
English
09:25 - 10:15
Maths
Physics
Maths
Study Hall
Geography
10:20 - 11:10
Personal Tutor
Meeting
Physics
Spanish
Maths
Physics
11:30 - 12:20
Art
Spanish
Study Hall
Biology
Biology
12:25 - 13:15
CHemistry
Art
Geography
Spanish
Biology
14:10 - 15:00
Maths
Geography
PSHEE
Enrichment
Activity
CHemistry
15:05 - 15:55
iology
Study Hall
Recreational
Activities
Physics
Chemistry
16:10 - 17:00
Art
English
Recreational
Activities
-
-
17:05 - 17:55
Art
-
-
-
-
GCSE ห้องหนึ่งมีนักเรียน 10 คน / ห้อง

 

A Level
Age: 16 years for the two year program
17 years for the 18 months
18 + years for one year Intensive Program
Start date: September: 1 year and 2 year course
January: 18 months
Entry requirements: 5 GCSE (grade B is required in subjects that are going to be studied at A Level)
IELTS 5.5 (or equivalent), IELTS 6.0 and 6.5 for the Internsive study Program

วิชาที่จะได้เรียน

A Level: 2 years program จะได้เรียนทั้งหมด 19 วิชา คือ Accounting, Art, biology, Business Studies, Chemistry, Economics, English Language, English Literature, French, Geography, German, history, Law, Maths, Further Maths, Physics, Psychology, Sociology, Spanish

A Level: 18 months A Level and 1 year Intensive A Level วิชาที่จะได้เรียน คือ Biology, Chemistry, Economics, maths, Further Maths and Physics

 

A Level sample timetable

Time
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
08:30 - 09:20
Biology
-
-
Maths
Maths
09:25 - 10:15
Biology
Maths
Free Time
Study Hall
Study Hall
10:20 - 11:10
Personal Tutor
Meeting
Study Hall
Maths
Maths
Study Hall
11:30 - 12:20
Study Hall
Chemistry
Study Hall
Study Hall
Chemistry
12:25 - 13:15
Biology
Chemistry
CHemistry
Enrichment
Activity
Chemistry
14:10 - 15:00
Physics
Biology
Physics
Enrichment
Activity
Chemistry
15:05 - 15:55
Maths
Biology
Pgysics
Biology
Chemistry
16:10 - 17:00
CHemistry
Physics
Free Time
-
-
17:05 - 17:55
-
-
-
-
-

 

University Foumdation Programme (UFP)
Age: 17+ years
Start date: September
Duration: 1 year
Entry requirements: Completed High School Diplom or Certificate
IELTS 5.5 (or equivalent)

- เรียน 25 lessons / week
- เรียนทั้งหมด 6 วิชา (วิชาบังคับ 3 วิชา + วิชาลเลือก 3 วิชา)

วิชาบังคับ (Cor modules): Mathematics, Communication Skills, Information Technology (ICT)
วิชาเลือก เลือกจาก Programme ข้างล่างคือ

Programme 1 Advanced Maths Economics Business Studies
Programme 2 Advanced Maths Economics Management Finance & Accounting
Programme 3 Internaitonal Studies* Economics Business Studies
Programme 4 Internation Studies Economics Management Finance & Accounting

*International Studies - this is humanities course looking at worldwide issues

 

University Foundation sample timerable

Time
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
08:30 - 09:20
Accounts
Accounts
Maths
-
-
09:25 - 10:15
Economics
Economics
Accounts
General Studies
Economics
10:20 - 11:10
Personal Tutor
Meeting
Accounts
Economics
Communication
Skills
Communication
Skills
11:30 - 12:20
Economics
Communication
Skills
Accounts
International
Studies
International
Studies
12:25 - 13:15
General Studies
-
General Studies
Economics
Accounts
14:10 - 15:00
Accounts
Communiation
Skills
Communication
Skills
Enrichment
Activity
Study Hall
15:05 - 15:55
Economics
International
Studies
ICT
Study Hall
Communication
Skills
16:10 - 17:00
-
Maths
General Studies
Study Hall
-