เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


มือถือ:  081-3537531,089-6449867, 089-6820168, 082-7963993, 099-1929692
อีเมล์:   
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook:   www.facebook.com/socstaff
Line Official:  @study-soc

Highlight

ปริญญาตรีจากอังกฤษ เรียนในประเทศไทย 3 ปีจบ
 เรียนปีละ 3 เทอม (1 ปี = 2 เทอม + 1 ซัมเมอร์)

Tuition Fee

360,000 บาท / ปี

Start date

September & Febraury

 เรียนวันจันทร์ - พฤหัสบดี (เวลา 09:00 น. - 15:00 น.)
 วันศุกร์ให้ทำการเบ้านและอื่นๆ

Requirement

 รับอายุ 17.5 ปีขึ้นไป
 จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
 หรือ มีประกาศนียบัตร IB
 หรือ ผ่าน 2 วิชา ในระดับ A-Level
 หรือ ผ่าน GED Certificate หรือเทียบเท่า
 และผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำของหลักสูตร (โดยการสอบสัมภาษณ์กับ British College) ไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS / TOEFL ในการสมัครเรียน
 กรณีที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน ทาง British College มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และด้านบริหารธุรกิจ BTEC Level 3 ให้เรียน 3 เดือนก่อนเริ่มเรียน ป.ตรี

Scholarships

 มีทุนการศึกษาให้สูงสุด 30%

 

British College Sripatum University:
 ปริญญาตรีจากอังกฤษ เรียนในประเทศไทย 3 ปีจบ
 ได้รับปริญญา 2 ใบ และประกาศนียบัตร 1 ใบ จากอังกฤษในเวลาเพียง 3 ปี
 ประหยัดเงินกว่า 2 ล้านบาท และยังคงได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษ
 พบกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นการทำโครงงานและกิจกรรม
 ไม่ต้องเผชิญกับความเครียดของการสอบสไตล์การศึกษาแบบเดิมๆ
 เรียนใกล้กับครอบครัวและเพื่อนๆ

 

มารู้จักกับ SPU กัน:
มหาวิทยาลัยศรัปทุม (SPU) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีประวัติยาวนานและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ผู้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ได้รับการยอมรับจากองค์การวิชาชีพและวิชาการ SPU มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์บุคลากร เทคโนโลยี และอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักของ SPU คือการสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

 

SPU's British College:
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นวิทยาลัยนานาชาตแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่จะนำคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหยิบยื่นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK ที่นี่ประเทศไทยและ
 นักศึกษาจะได้รู้จักระบบการศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มากในการสร้างแรงบันดาลใจ ระบบการศึกษาใหม่นี้จะมีการประเมินความคืบหน้าการเรียนที่เหมาะสม และะต่อเนื่องของนักศึกษา
 นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นรายบุคคล และมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาทุกคน
 นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักสูตรที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและทักษะที่จำเป็นของภาคอุตสาหกรรม

 

 

ความร่วมมือระหว่าง SPU's British College กับ WLV
University of Wolverhampton (WLV) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการย้อนหลังไปถึง 190 ปี WLV ผลิตบัณฑิตมากกว่า 4,000 คนในแต่ละปี สิ่งหนึ่งที่ WLV ทำมาตลอดและไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือไม่เคยหยุดพัฒนา WLV จึงถูกจัดในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงสุดในสหราชอาณาจักร ด้วยความร่วมมือระหว่าง SPU's British College และ WLV นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรความร่วมมือ ณ SPU's British College ที่ประเทศไทยจะถือว่าเป็นบัณฑิตของ University of Wolverhampton ด้วยเช่นกัน

 

ทำไมต้องเลือก WLV Programme ที่ SPU's British College:
เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่นักศึกษาจะได้
1. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย University of Wolverhampton ดีกรีจากประเทศอังกฤษ
2. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่
3. ประกาศนียบัตร Higher National Diploma จาก PEARSON ประเทศอังกฤษ

 

ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีจบ การเรียนจะเน้นไปที่ส่วนของภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี นักศึกษาจะได้ค้นคว้า เรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน และแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน คือ

British Foundation Programme
โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาอังกฟษ) สำหรับนักเรียนไทย โปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐาน และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด และทักษะการเขียน) ปูพื้นฐานวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี
 ได้รับ UK Certificate เมื่อจบหลักสูตร
 อาจารย์ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาของสหราชอาณาจักร (UK Teaching Standard)
 หลักสูตร British Foundation Programme ของ BTEC ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักรและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 เมื่อเรียนจบหลักสูตร British Foundation Programme สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ British College by SPU ได้ทันทีไม่ต้องสอบ
 ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ ราคา 60,000 บาท

 

รายละเอียดวิชา British Foundation Programme
 BTEC Level 3 in Business Management
 English for Academic Purposes (EAP) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ (EAP) คือหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบพิเศษแก่นักเรียนไทยที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


สาขาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี (Dual Degree Bachelor's of Business Administration)

 การจัดการทั่วไป (General Management)
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 การบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management)
 การจัดการตลาด (Marketing Management)
 บัญชีและการจัดการทางการเงิน (Accounting and Financial Management)
 ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก (Entrepreneurship and Small Business Management)

 

 

 

จุดเด่น

หลักสูตรที่เปิดสอน  หลักสูตร 2 ปริญญา (Sripatum University & University of Wolverhampton)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ระยะเวลาในการเรียน  เรียนทั้งหมด 3 ปีในประเทศไทย
 มีทางเลือกสำหรับศึกษาที่ต่างประเทศ (UK) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (2 ปีแรกเรียนที่ประเทศไทย + 1 ปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยที่ UK)
รูปแบบการเรียนการสอน นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอน และการให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

 

โอกาสในการทำงาน:
บริษัทมักจะมองหาพนักงานที่มีความรู้ในเชิงปฏิบัติและพร้อมที่จะทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Wolverhampton และมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นที่ต้องการของบริษัทมากมาย หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เฉพาะด้าน แต่ยังรวมถึงทักษะการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพของนักศึกษาเอง นักศึกษาทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับอาชีพด้านธุรกิจและการจัดการ โดยเลือกเส้นทางที่ต้องการ เชี่ยวชาญ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

สาขาวิชาที่เรียน โอกาสทางอาชีพ
บัญชีและการจัดการทางการเงิน
(Accounting and Finance)
 ผู้สอบบัญชี (Financial Advisor)
 ที่ปรึกษาทางการเงิน (Chartered Accountanct)
 ผู้ปฏิบัติการด้านบัญชี / เจ้าหน้าที่เทคนิคทางบัญชี (Accounting Technician)
ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก
(Business Management)
 ผู้จัดการธุรกิจ (Business Management)
 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisor)
 ผู้จัดการสำนักงาน (Business Development Manager)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Recruitment Consultant)
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา (Human Resource Officer)
 ที่ปรึกษาด้สนการสรรหา (Human Resource Manager)
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Training and Development Officer)
การจัดการการตลาด
(Marketing)
 ฝ่ายบริหารการตลาด (Marketing Management)
 ผู้วางแผนการสื่อสาร(Communication Planner)
 ผู้บริหารการตลาดดิจิทัล(Digital Marketing Executive)
 ผู้จัดการช่องทางการตลาด (Marketing Channel Managemenr)
 ผู้จัดการฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย (Sales and Promotion Manager)
การบริหารการปฏิบัติการ
(Operation Management)
 ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้า (Service Delevery Manager)
 ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)
 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า (Logistics and Distribution Manager)
การจัดการทั่วไป
(General Management)
 ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
 ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)
 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consutant)
 ผู้จัดการร้านค้าปลีก (Retail Manager)

 

ค่าใช้จ่าย (ปี 2020 - 2021)

Summer Programme / Foundation Course
Registration Fee   8,000 บาท
Tuition Fees BTEC Level 3 (30 Credits) & English Programme (EAP) 60,000 บาท
Bachelor's Degree Programme
Application Fees   5,000 บาท
Registration Fees   55,000 บาท
Year Qualification Amount
Year 1 Higher National Certificate 360,000 บาท
Year 2 Higher National Diploma 360,000 บาท
Year 3 University of Wolverhampton (WLV)& Sripatum University (SPU) Bachelor's Degree 360,000 บาท

หมายเหตุ:
 มีทุนการศึกษาว่างสำหรับนักศึกษา
 สามารถชำระค่าเรียนรายปีหรือรายเทอมได้
 ค่าธรรมเนียมรวม assessment, examination and certification
 ค่า Application & Registration Fees (จ่ายครั้งเดียว)

 

หอพัก
 มีหอพักเอกชนรอบๆ มหาวิทยาลัย