เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


มือถือ:  081-3537531,089-6449867, 089-6820168, 082-7963993, 099-1929692
อีเมล์:   
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook:   www.facebook.com/socstaff
Line Official:  @study-soc

ศึกษาต่อต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,เรียนภาษา,ออสเตรเลีย,อังกฤษ,อเมริกา,แคนาดา,นิวซีแลนด์,ศึกษาต่ออเมริกา,ศึกษาต่อออสเตรเลีย,ปริญญาโท,เรียนต่อออสเตรเลีย, Australia, USA, วีซ่า,ทุนการศึกษา

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Computer, Engineering, Automotive Engineering

Tuition Fee

 ป.ตรี £12,500 / year

 ป.โท £12,750 - £12,750 / year 

 MBA £14,250 

 Law LPC and LLM combined £12,30

 Law LPC solely  £10,90

Start date

September, January

Requirement

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 - 6.5

Bursaries and Scholarships

 Early-payment discount: 5% (ถ้าจ่ายค่าเรียนเต็ม)

 International Scholarship: £1,000

 

Staffordshire University: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Stoke-on-Trent / เมือง Stafford อยู่ระหว่างเมือง Birmingham และ Manchester ห่างจาก London ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาทีโดยรถไฟ

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี)

Faculty of Arts and Creative Technologies
BA (Hons) 3D Design: Ceramics
BA (Hons) 3D Design: Contemporary Jewellery & Fashion Accessories
BA (Hons) 3D Design: Crafts
BA (Hons) Acting & Theatre Arts
BA (Hons) Advertising & Brand Management
BA (Hons) Advertising & Commercial Film Production
BA (Hons) Animation
BA (Hons) Art (Foundation Year)
BA (Hons) Broadcast & Comic Arts
BSc (Hons) Cartoon & Comic Arts
BSc (Hons) CGI & Digital Effects
BSc (Hons) / BEng (Hons) Computer Gameplay Design & Production
BSc (Hons) Commputer Games Design & Programming
BSc (Hons) / MEng (Hons) Computer Games Design
BEng (Hons) / MEng (Hons) COmputer Games Design
BSc (Hons) Creative Music Technology
VA (Hons) Creative Writing
BA (Hons) Crime & Security
BA (Hons) Crime, Deviance & Terrorism
BA (Hons) Design (Foundation Year)
BSc (Hons) Digital Film & 3D Animation Technology
BSc (Hons) Digital Film & Post Production Technology
BA (Hons) English & Creative Writing
BA (Hons) English & Journalism
BA (Hons) English
BA (Hons) English Literature (Two-year Fast-track)
BA (Hons) Entrepreneurship for Creative & Cultural Industries (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in 3D Design (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Ceramics (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Fashion (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Fine Art (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Graphics & DIgital Media (Level 3 Progression Route)
BA (hons) Entrepreneurship in Illustration (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Moving Image (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in New Media (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Photography (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Surface Pattern (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Entrepreneurship in Theatre Arts (Level 3 Progression Route)
BA (Hons) Experimental Film Production
BSc (Hons) Film Production Music Technology
BSc (Hons) Film Production Technology (Top-up)
BSc (Hons) Film Production Technology
BA (Hons) Film, Television & Radio Studies
BA (Hons) Fine Art
BSc (Hons) Games Technical Art
BSc (Hons) Games Concept Design
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Interior Design (Distance Learning)
BA (Hons) Journalism
BA (Hons) Media (Film) Production
BA (Hons) Modern History
BA (Hons) Modern & International History
BA (Hons) Music Journalism & Broadcasting
BSc (Hons) Music Tecnology (Top-up)
BSc (Hons) Music Technology
BSc (Hons) Music Tecnology with Management (Top-up)
BSc (Hons) Music Technology with Management
BA (Hons) Photography
BA (Hons) Photojournalism
BA (Hons) Production Design
BA (Hons) Radio Production
BA (Hons) Screenwriting with Film Studies
BA (Hons) Sociology
BA (Hons) Sociology, Crime & Deviance
BA (Hons) Sports Journalism
BA (Hons) Sport PR & Journalism
BA (Hons) Stop Motion Animation & Puppet Making
BA (Hons) Surface Pattern Design
BSc (Hons) Television Production Technology
BA (Hons) Textile Surfaces
BA (Hons) Technical Stage Production
BA (Hons) Transport Design
BA (Hons) VFX: Visual Effects & Concept Design
Faculty of Business, Education and Law
BA (Hons) Accounting & Business
BA (Hons) Accounting & Finance
BA (Hons) Accounting & Finance (Two-year Fast-tract)
BA (Hons) Business & Human Resource Management
BA (Hons) Business & marketing Management
LLB (Hons) Business Law
BA (Hons) Business Management
BA (Hons) Business Management (Top-up)
BA (Hons) Business Management (Two-year Fast-track)
BA (Hons) Business Management & Enterprise
LLB (Hons) Criminology
FdA Early CHildhood Studies
BA (Hons) Education Studies
BA (Hons) Early CHildhood Studies
BA (Hons) Events Management
BA (Hons) Events Management (Two-year Fast-track)
BA (Hons) International Business Management
LLB (Hons) Law
LLB (Hons) Law (Two-year Fast-track)
LLB (Hons) Law with Foundation Year
BA (Hons) Marketing Management
BA (Hons) Tourism Management
BA (Hons) Tourism Management (Two-year Fast-track)
Faculty of Computing, Engineering and Science
BSc (Hons) Aeronautical Technology
BSc (Hons) Animal Biology & Conservation
BSc (Hons) Applied Computing
BSc (Hons) Applied Information Technology (Two-year Fast-track)
BSc (Hons) Applied Information Technology (Top-up)
BEng/MEng (Hons) Automotive Engineering
BSc (Hons) Automotive Technology
BSc (Hons) Biology
BSc (Hons) Biology with FOundation Year
BSc (Hons) Biology with Microbiology
BSc (Hons) Biomedical Science
BSc (Hons) Business Information technology
BSc (Hons) Business Information technology (Top-up)
BSc (Hons) Cloud Computing
BSc (Hons) Computer Games Programming (Top-up)
BSc (Hons) Computer Games Programming
BSc (Hons) Computer Networks & Security
BSc (Hons) COmputer Science
BSc (Hons) Computing Science
BSc (Hons) Computing Science (Top-up)
Foundation Year in Computing
BSc (Hons) Cyber Security
BEng (Hons) Electrical Engineering
BEng (Hons) Electronic Engineering
Foundation Year in Engineering
BSc (Hons) Environment & Sustainability
BSc (Hons) Forensic Biology
BSc (Hons) Forensic Computing
BSc (Hons) Forensic Investigation
BSc (Hons) Forensic Science
BA/BSc (Hons) Geography
BSc Geography with Mountain Leadership
BSc (Hons) Human Biology
BSc (Hons) Information Systems
BSc (Hons) Mathematics & Statistics
BEng (Hons) Mechanical Engineering
BEng (Hons) Mechatronics
BSc (Hons) Motosport Technology
BEc (Hons) Motosport Technology (Top-up)
BSc (Hons) Network Computing (Top-up)
BSc (Hons) network COmputing
BSc (Hons) Policing & Criminal Investigation
BSc (Hons) Product Design Technology
BSc (Hons) Software ENgineering
BSc (Hons) Web Design
BSC (Hons) Web Development
BSc (Hons) Web Development (Top-up)
BSc (Hons) Web Programming
Faculty of Health Sciences
BSc (Hons) Health Studies
BSc (Hons) Physical Education & Youth Sport Coaching
BSc (hons) Forensic Psychology
BSc (Hons) Psychology & Child Development
BSc (Hons) Psychology & Counselling
BSc (Hons) Phychology & Criminology
BSc (Hons) Psychology
BSc (Hons) Psychology with Foundation Year
BA (Hons) Social Welfare Law, Policy & Advice Practice
BA (Hons) Social Work
BSc (Hons) Sport Exercise Psychology
BSc (Hons) Sport & Exercise Science
BA (Hons) Sports Development & Coaching
BA (Hons) Sports Development Coaching with Foundation Years
BA (Hons) Sports Studies
BSc (Hons) Sports Studies
BSc (Hons) Sports Therapy

 

Postgraduate Programme (ปริญญาโท)

Faculture of Arts and Creative Technologies
MSc 3D Games Modelling
MA Broadcast Journalism
MA Ceramic Design
MSc Computer Games Design
MA Creative Futures
MA Film Production, Practice & Theory
MA Film Production & Visual Cultures
MA Film Production Technology
MA Global Broadcast Journalism
MA International Policy & Diplomacy
MA Internaitonal Relations
MA Journalism
MSc Music Technology
MA Sports Broadcast Journalism
Faculty of Business, Education and Law
Business Law
MSc Accounting & Finance
MSc Economics for Business Analysis
MA Economics of Globalisation & European Intergration
MBA Finance
MSc International Accounting & Financial Management
MBA Internaitonal
MSc Islamic Accounting & Finance
MBA
LLM Family Law
LLM Healthcare Law and Ethics
Faculty of Computing, Engineering and Sciences
Computing Engineering
MSc Computer Games Programming
MSc Computer Networks & Security
MSc Cloud Computing
MRes Computing Science
MSc Computer Science
MSc Information Systems
MSc Digital Forensics & Cybercrime Analysis
MSc Mobile Device Application Development
MSc Web Development
MSc Aeronautical Engineering
MSc Automotive Engineering
MSc Autosport Engineering
MSc Electrical Engineering
MSc Electronic ENgineering
MSc Mechanical Engineering
MSc Mechatronics
MSc Renewable Energy Technology
MSc Telecommunication Engineering
Sciences
MSc Ecology & Conservation
MSc Invertebrate Ecology & Conservation
 
Faculty of Health Sciences
MA Health Psychology