เรียนต่ออังกฤษ

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Engineering and Chemistry, Social Work, Music เป็นต้น

Tuition Fee

 ป.ตรี ค่าเรียน £15,000 - £18,000 / ปี
 ป.โท ค่าเรียน £16,000 - £18,000

Start date

September, January

Requirement/Tuition

 GPA 2.5+

 IELTS 6.0 - 6.5

Bursaries and Scholarships

 ทุน £2,000

 จ่ายค่าเรียนเต็มลด £500 - £1,000

Download

 สามารถ Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้


University of Huddersfield: เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมือง Huddersfield อยู่ใกล้เมือง Manchester ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีโดยรถไฟ และอยู่ห่างจาก London ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาทีโดยรถไฟ
 Graduate employment: 96.9% graduated employment
 Top companies: 1,300 alumni working at 62 of the FTSE100
 Company leaders: More than 5,000 alumni are company leaders.
 Senior level: More than 2,000 alumni are owners/founders and more than 20,000 are im managerial roles.

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Undergraduate Programme (ปริญญาตรี)

Accounting, Finance and Economics
BA (Hons) Accountancy
BA (Hons) Accountancy & Finance
BA (Hons) Accountancy with Financial Services
BA (Hons) Business Accounting (Top-up)
BSc (Hons) Business Economics
BSc (Hons) Economics
BA (Hons) Economics and Politics
BSc (Hons) Economics with Financial Services
BA (Hons) Interantional Accountancy (Top-up)
Architecture and the Built Environment
BA (Hons) Architecture / Architecture (Interantional) (RIBA Part 1)
BSc (Hons) Architectural Technology
Art and Design
BA (Hons) Animation
BA (Hons) Contemporary Art
BA (Hons) Contemporary Art & Illustration
BA (Hons) Graphic Design
BA (Hons) Graphic Design & Animation
BA (Hons) Illustration
BA (Hons) Interior Design
BA (Hons) Photography
BA / BSc (Hons) Product Design
Biological Science
BSc (Hons) Biochemistry
BSc (Hons) Biochemistry with Research Placewment
BSc (Hons) Biological Sciences
BSc (Hons) Biology (Molecular and Cellular)
BSc (Hons) Biology (Molecular and Cellular) with Research Placewment
BSc (Hons) Biomedicine
BSc (Hons) Medical Biochemistry
BSc (Hons) Medical Biochemistry with Research Placewment
BSc (Hons) Medical Biology
BSc (Hons) Medical Biology with Research Placewment
BSc (Hons) Medical Genetics
BSc (Hons) Medical Genetics with Research Placewment
BSc (Hons) Pharmacology
Business and Management
BA (Hons) Business Administration and Management (Top-up)
BSc (Hons) Business Data Analytics
BA (Hons) Business and Human Resource Management
BA (Hons) Business Management
BA (Hons) Business Management with Finance
BA (Hons) Business Management and Leadership
BA (Hons) Business with Financial Services
BA (Hons) Business with Financial Services (Top-up)
BA (Hons) Business with Supply CHain Management
BA (Hons) Human Resource Management (Top-up)
BA (Hons) International Business
BA (Hons) International Business (Top-up)
BA (Hons) International Trade and Investment (Top-up)
Chemistry and Chemical Engineering
BEng Chemical Engineering
MEng CHemical Engineering
BSc (Hons) Chemical Engineering and Chemistry
BSc (Hons) Chemistry
MChem Chemistry
BSc (Hons) Chemistry with Chemical Engineering
BSc (Hons) Chemistry with Forensic Science
MChem (Hons) Chemistry with Industrial Experience
BSc (Hons) Pharmaceutical Chemistry
MSci Pharmaceutical Chemistry
Computing
BSc (Hons) Applied Computing (Top-up)
BSc (Hons) Computing
BA (Hons) Computing in Business
MComp Computing
BSc (Hons) Computer Science
MSci Computer Science
BSc (Hons) Computer Science with Cyber Security
BSc (Hons) Computer Science with Games Programming
BSc (Hons) Information Technology
BSc (Hons) Information Technology (Top-up)
BSc (Hons) Software Engineering
MEng Software Engineering
Drama, Theatre and Performance
BA (Hons) Drama
BA (Hons) Drama and English Language
BA (Hons) Drama and English Literature
BA (Hons) Drama with Creative Writing
BA (Hons) Film Studies and Drama
Education
BA (Hons) Childhood Studies
BA (Hons) Early Childhood and Education
BA (Hons) Early Childhood and Education (Top-up)
BA Early Years
BA (Hons) Education Human Resource Development and Training
BA (Hons) Education Human Resource Development and Training (Top-up)
BA (Hons) Education
BA (Hons) Special Educational Needs, Disabilities and Inclusion
BA (Hons) TESOL (Top-up)
BA (Hons) TESOL and Education
BA (Hons) TESOL and TYounger Learners (Top-up)
BA (Hons) Youth and Community Work
BA (Hon s) Youth and Community Studies (Top-up)
Electronic and Electrical Engineering
BEng (Hons) Computer Systems Engineering
BEng (Hons) Electronic and Communication Engineering
BEng (Hons) Electronic and Communication Engineering (Top-up)
BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering
MEng Electronic and Electrical Engineering
BEng (Hons) Electronic Engineering
BEng (Hons) Electronic Engineering (Top-up)
MEng Electronic Engineering
BEng (Hons) Electronic Engineering and Computer Systems
Engineering Foundation Year
English Language and Linguistics
BA (Hons) Applied English Language Studies
BA (Hons) Drama and English Language
BA (Hons) English Language
BA (Hons) English Language and Linguistics
BA (Hons) English Language and Literature
BA (Hons) English Language and Politics
BA (Hons) English Language and Sociology
BA (Hons) English Language with Creative Writing
BA (Hons) English Language with Modern Language
BA (Hons) History and English Language
BA (Hons) Linguistics and Criminology
BA (Hons) Linguistics
English Literature and Creative Writing
BA (Hons) Drama and English Literature
BA (Hons) Drama with Creative Writing
BA (Hons) English Language and Literature
BA (Hons) English Language with Creative Writing
BA (Hons) English Literature
BA (Hons) English Literature and History
BA (Hons) English Literature with Creative Writing
BA (Hons) English Literature with Modern Language
BA (Hons) Film Studies and English Literature
Events, Hospitality and Tourism Management
BA (Hons) Events Management
BA (Hons) Events Management with Digital Marketing
BA (Hons) Hospitality Business Management
BA (Hons) Hospitality Business Management (Top-up)
BA (Hons) Hospitality Business Management with Modern Language
BA (Hons) International Events and Tourism Management
BA (Hons) Travel and Tourism Management
Fashion and Textiles
BA (Hons) Costume with Textiles
BA (Hons) Fashion Brand Marketing
BA (Hons) Fashion Creative Direction
BA (Hons) Fashion Design with Digital Technology
BA (Hons) Fashion Design with Marketing
BA (Hons) Fashion Design with Textiles
BA (Hons) International Fashion Buying Management
BA / BSc (Hons) Textiles
Forensic and Analytical Science
BSc (Hons) Chemistry with Forensic Science
BSc (Hons) Forensic and Analytical Science
MSci Forensic and Analytical Science
MSci Forensic and Analytical Science with Industrial Experience
Games and Web
BA (Hons) Computer Games Design
BSc (Hons) Computer Science with Games Programming
BSc (Hons) Web Design
BSc (Hons) Web Programming with Cyber Security
BSWc (Hons) Web Programming
Geography
BSc (Hons) Geography
BSc (Hons) Human Geography
BSc (Hons) Physical Geography
Health and Sport
BSc (Hons) Health and Social Care
MSci Health and Social Care
BSc (Hons) Midwifery Studies
BSc (Hons) Nursing (Adult)
BSc (Hons) Nursing (Child)
BSc (Hons) Nursing (Learning Disability)
BSc (Hons) Nursing (Mental Health)
BSc (HOns) Nursing Studies (Top-up International)
BSc (Hons) Occupation Therapy
BSc (Hons) Operating Department Practice
BSc (Hons) Physiotherapy
BSc (Hons) Podiatry
MSci Social Work
MSci Sport and Exercise Nutrition
BSc (Hons) Sport and Exercise Science
BSc (Hons) Sport and Physical Education
BSc (Hons) Sport, Exercise and Nutririon
History
BA (Hons) Economics and History
BA (Hons) English Literature and History
BA (Hons) Film Studies and History
BA (Hons) History
BA (hons) History and English Language
BA (Hons) History and Politics
Law
LLB (Hons) Business Law
LLB (Hons) Law
LLB (Hons) Law with Criminology
Logistics, Transport and Supply Chain Management
BSc (Hons) Air Transport and Logistics Management
BSc (Hons) Business Data Analytics
BA (Hons) Business with Supply Chain Management
BSc (Hons) Logistics and Supply Chain Management
BSc (Hons) Supply Chain Management
BSc (Hons) Supply Chain Management with Logistics (Top-up)
BSc (Hons) Transport and Logistics Management
Mathematics
BSc (Hons) Mathematics
Marketing and Strategic Communication
BA (Hons) Advertising and Marketing Communications
BA (Hons) Business and Marketing
BA (Hons) Digital and Social Media Marketing
BA (Hons) Events Management with Digital Marketing
BA (Hons) Global Marketing (Top-up)
BA (Hons) Marketing
BA (Hons) Marketing with Public Relations
Mechanical and Automotive Engineering
BEng (Hons) Automotive and Motorsport Engineering
MEng Automotive and Motorsport Engineering
BEng (hons) Energy Engineering
MEng Energy Engineering
Engineering Foundation Year
BEng (Hons) Mechanical Engineering
BEng (hons) Mechanical Engineering (Top-up)
MEng Mechanical Engineering
Media, Journalism and Film
BA (hons) Broadcast Journalism
BA (hons) Creative Medica and Production
BA (hons) Film Studies
BA (hons) Film Studies and Drama
BA (hons) Film Studies and English Literature
BA (Hons) Film Studies and History
BA (Hons) Journalism
BA (Hons) Media and Popular Culture and Advertising
BA (Hons) Music Journalism
BA (Hons) Sports Journalism
Music and Music Technology
BA (hons) Creative Music Production
BMus (Hons) Music
BA (Hons) Music and Sound for Image
BMus (Hons) Music Performance
BSc (Hons) Music Technology and Audio Systems
BMus (Hons) Popular Music
BMus (Hons) Sonic Arts and Composition
BSc (Hons) Sound Engineering and Music Production
Pharmacy
MPharm Pharmacy
Social Sciences
BSc (Hons) Behavioural Sciences
BSc (Hons) Criminology
BSc (Hons) Criminology with Law
BSc (Hons) Economics and Politics
BA (Hons) English Language and Sociology
BA (Hons) English Language and Politics
BSc (Hons) International Politics
BA (Hons) Linguistics and Criminology
BSc (Hons) Policing and Investigation
BSc (Hons) Politics
BSc (Hons) Politics and Criminology
BSc (Hons) Politics with Sociology
BSc (Hons) Psychology
BSc (Hons) Psychology with Counselling
BSc (Hons) Psychology with Criminology
MSci Social Work
BSc (Hons) Sociology
BSc (Hons) Sociology and Criminology
BSc (Hona) Sociology and Geography
BSc (Hons) Soiology and Psychology


Postgraduate Programme (ปริญญาโท)

Accounting, Finance and Economics
MSc Accounting and Finance
MSc Banking and Finance
MSc Economics (conversion)
MSc Finance
MSc Fintech
Architecture and the Built Environment
MSc Advanced Project Management in Construction
MAster of Architecture / Master of Architecture (International) (RIBA Part 2)
MA Advanced Architectural Design
Postgraduate Certificate of Professional Practice and Management in Architecture (RIBA Part 3)
Art and Design
MA Digital Media MA Graphic Design
Business and Management
MSc Business Intelligence and Analytics
MSc Behavioural Economics and Decision Science
MSc International Business
MSc International Business with Entrepreneurship
MSc International Business with Event Studies
MSc International Business with Humanitarian Challenges
MSc International Business with Tourism and Hospitality
MSc International Business with Project Management
MSc International Business with Marketing
MSc Management

MAc Management with Communication
MSc Management with Entrepreneurship
MSc Management with Event Studies
MSc Management with Human Resource Management
MSc Management with Leadership
MSc Management with Marketing
MSc Management with Tourism and Hospitality
MSc Strategic Human Resource Management
MAB Master of Business Administration

Chemistry and Chemical Engineering
MSc Analytical Bioscience
MSc Analytical Chemistry
MSc Pharmaceutical and Analytical CHemistry
MSc Product Innovation with Textitles
Computing
MSc Computing
MSc Information Systems Management
MSc Internet of Things
MSc Data Analytics
MSc Artificial Intelligence
Education
MA Career Guidance and Development
MA Education (Early Childhood Stusdies)
MA Education (Education Statistics)
MA Education (Extremism and Cohesion)
MA Education (Global and Comparative)
MA Education (Internationalisation)
MA Education (Leadership and Management)
MA Education (Mentoring and Coaching)
MA Education (Special Educational Needs)
MA Education (Teaching and Learning)
MA Education (Technology Enhanced Learning)
MA Education (Vocational Education and Training)
MA Education (Youth and Community)
MA TESOL
EdD Doctor of Education
Electronic and Electrical Engineering
MSc Electronic and Communication Engineering
MSc Engineering Control Systems and Instrumentation
MSc Engineering Management
MSc Electronic Engineering
MSc Electronic and Automotive Engineering
MSc Internet of Things
English Language and Linguistics
MA English Language and Applied Linguistics
Events, Hospitality and Tourism Management
MSc International Business with Events Studies
MSc International Business with Tourism and Hospitality
MSc Management with Event Studies
MSc Management with Tourism and Hospitality
MSc Marketing with Event Studies
Fashion and Textiles
MA Creative Pattern Cutting
MA Fashion Textile Practices
MA International Fashion Design Management
Forensic and Analytical Science
MSc Forensic and Analytical Science
MSc Forensic Science (Forensic Anthropology)
MSc Forensic Science (Forensic Biology)
MSc Forensic Science (Forensic Entomology)
MSc Forensic Science (Forensic Toxicology)
Health and Sport
MSc Forensic Mental Health
Master of Podiatric Surgery
Master of Public Health
Master of Public Health (Advanced Practice)
MSc Podiatry
MSc Pre-Registration Nursing (Adult)
MSc Pre-Registration Nursing (Child)
MSc Pre-Registration Nursing (Mental Health)
MSc Social Work
MSc Sport and Exercise Nutrition
MSc Theory of Podiatric Surgery
Law
LLM in Law and Global Governance
Logistics, Transport and Supply Chain Management
MSc Logistics and Supply CHain Management
MSc Supply CHain Management with Humanitarian Challenges
MSc Project Management and Operations Management
MSc Sustainable Supply Chain Management
Marketing and Strategic Communication
MSc Digital Marketing
MSc Marketing (conversion)
MSc Marketing with Event Studies
MSc Marketing with Brand Management
MSc Strategic Communication and Leadership
MSc Leadership, Communication and Humanitarian Challenges
MSc Strategic Communication, Leadership and Sustainability
MSc Sustainable Business Leadership
Mechanical and Automotive Engineering
MSc Engineering Management (with Placement)
MSc Mechanical Engineering (with Placement)
MSc Electronic and Automotive Engineering
MSc Engineering Management
MSc Mechanical Engineering
MSc Automotive Engineering
MSc Mechanical Engineering Design
MSc Oil and Gas Engineering with Management
Media, Journalism and Film
MA Participatory Culture and Social Media
Pharmacy
MSc Drug Discovery and Business Strategy
MSc Pharmaceutical Formulation and Business Strategy
MSc Pharmacy Practice with Community Placement
MSc Pharmacy Practice with Hospitality Placement
MSc Pharmacy Practice with Research Project
Social Sciences
MSc Crime and International Security
MSc Criminology and Evidence Based Policing
MSc Criminology and International Security
MSc Forensic Mental Health
MA International Relations
MA International Relations (Advanced Practice)
MSc Investigative Psychology (Block Study)
MSc Psychology
MSc Social Work

Pre-Sessional English Programmes

Length Cost (GBP)
4 weeks £1,200
6 weeks £1,800
8 weeks £2,400
1 term £3,600
2 terms £7,200

 

Tuition Fees (September 2021 & January 2022)

Undergraduate (Bachelor's) course and oneyear top-ups Annual tuition fee
Accountancy and Finance, Architecture, Art and Design, Business, Drama, Education, English, Events, Fashion, Health, History, Hospitality, Journalism and Media, Law, Logistics, Marketing, Music and Music Technology (BA and BMus degrees), Social Science, Sport, Tourism, Youth and Community £15,000
(scholarships available)
Computing, Engineering, Science (Biological, Chemistry, Forensic, Pharmacy, Geography), Mathematics, Social Work, Music Technology (BSc degrees) £16,000
(scholarships available)
Nursing - fee includes NHS placement £18,000
(scholarships available)
Allied Health Professions (Midwifery, Physiotherapy, Podiatry, Occupational Therapy, Operating Department Practice) - fee includes NHS placement £17,000
(scholarships available)
Work Placement Year £3,000
Postgraduate (Master's) taught courses Annual tuition fee
Accountancy and Finance, Architecture, Art and Design, Business, Combined Honours, Drama, Education, English, Events, Fashion, Health, History, Hospitality, Journalism and Media, Law, Logistics, Marketing, Music and Music Technology, Social Science, Social Work, Sport, Tourism, Youth and Community £16,000
(scholarships available)
Computing, Engineering, Health Studies, Science (Biological, Chemistry, Forensic, Pharmacy, Geography), Mathematics, Psychology and MBA £17,000
(scholarships available)
Nursing, MSc - with placement (School of Computing & Engineering)
Pharmacy Practice - including placement / research project
£18,000
Optometry, MSc with Placement (within Huddersfield Business School) and Health Professionals £17,000
Podiatry - fee includes NHS placement £17,000
(scholarships available)
Postgraduate Research Degrees Annual tuition fee
Science, Technology, Engineering and Mathematics £17,000
All other subject areas £16,000