เรียนต่ออเมริกา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

Fontbonne University, St.Louis, Missouri
www.fontbonne.edu

 

Fontbonne University: มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง St. Louis, Missouri

Highlight

เรียน MBA + Business English จบภายใน 1 หรือ 2 ปี หรือ เลือกเรียน MBA + ปริญญาโทใบที่ 2 (2nd Master’s degree) จบภายใน 1-1.5 ปีเท่านั้น เรียน MBA ไม่ต้องใช้ GMAT

Tuition Fee

 Bachelor's U$25,810 / year

 Master's U$13,778 / year

 IEP U$10,623 / year

Start date Bachelor's / Master's
 Fall 16 สัปดาห์: สิงหาคม ถึง ธันวาคม
 Spring 16 สัปดาห์: มกราคม ถึง พฤษภาคม
 Summer 8 สัปดาห์: มิถุนายน และ กรกฎาคม

Intensive English Program (IEP)
 มกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม
Requirement  ไม่มีผล IELTS สามารถไปเรียนภาษาก่อนได้
 MBA ไม่ต้องสอบ GMAT/GRE

Scholarship

 มีสิทธิได้รับทุนป.ตรี $1,000-7,000 / ปี

 

Fontbonne University ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1923 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง St. Louis มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเชื่อในความหลากหลายของวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิหลัง และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญต่อการสื่อสารและบุคคล

 

ด้านวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิชาเอกกว่า 32 สาขาวิชา และ วิชาโท 21 สาขาวิชา และ ในระดับปริญญาโทกว่า 12 หลักสูตรซึ่งบรรยากาสห้องเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียนต่ออาจารย์ เท่ากับ 11:1 ทำให้การเรียนการสอนที่ท้าทายและนักเรียนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง

 

งานบริการนักศึกษาต่างชาติ
Fontbonne มีสำนักงานที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกต่างประเทศในการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาอเมริกา โดยที่ให้บริการให้คำปรึกษาทั้งด้านการศึกษาและชีวิตส่วนตัว การรับเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศ ในคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานนักศึกษาต่างประเทศพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนบ้านที่ 2 ของนักศึกษาโดยการอุทิศของเจ้าหน้าที่มีความรู้และความน่าเชื่อถือในการให้บริการต่อนักศึกษา

 

 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยขนาดเล็กมีนักศึกษาทั้งหมด 7,713 คน
 นักศึกษานานาชาติกว่า 200 คน จาก 32 ประเทศทั่วโลก
 78% ของคณาจารย์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ Ph.D. หรือปริญญาสูงสุดในสาขาของตน
 ออกใบตอบรับอย่างมีเงื่อนไข (conditional admission) สำหรับนักเรียนปริญญาตรีและโท
 มีศูนย์ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรองรับสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีผลสอบหรือผลสอบไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้า
 มีสมาคมนักศึกษามากกว่า 35 สมาคม ซึ่งรวมถึงสมาคมนักศึกษาต่างประเทศ
 มีทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากมาย
 หลักสูตรเด่นเป็นที่นิยม MBA+ Business English สามารถจบภายใน 1 ปี ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก AACSP
 ได้รับการจัดคุณภาพการศึกษาโดย US News & World Report  ว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (America’s Best Colleges)
 ได้รับรางวัลในด้าน นักศึกษามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ การสอนยอดเยี่ยม ชุมชนน่าอยู่ และผลสำเร็จ
 ที่อยู่อาศัยภายในวิทยาเขต พร้อมให้บริการ
 ตามธรรมเนียมคาทอลิก

 

 

การรับรองวิทยฐานะ

 The Higher Learning Commission (คณะกรรมการการศึกษาขั้นสูง) คณะกรรมการของสมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนในพี้นที่ส่วนกลางตอนเหนือ
 National Council for Accreditation of Teacher Education (คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการรับรับรองวิทยฐานะในด้านคุรุศึกษา)
 Missouri Department of Elementary and Secondary Education (กรมการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งรัฐมิสซูรี)
 Council on the Education of the Deaf (คณะกรรมการสภาการศึกษาสำหรับคนหูหนวก)
 Commission on Accreditation for Dietetics (คณะกรรมการรับรองวิทยฐานะด้านโภชนาการ), Education of the American Dietetic Association (โครงการศึกษาของสมาคมโภชนาการแห่งสหรัฐฯ)
 Council on Academic Accreditation in Audiology and Speech-language Pathology (คณะการรับรองวิทยฐานะในสาขาโสตวิทยาและพยาธิวิทยาการพูด-ภาษา)

 

 

เมือง St. Louis, Missouri

 ประชากร: 3 ล้านคน
 #1 ของเมืองสุดแสนประหยัดใน USA สำหรับบัณฑิตจบใหม่ (แหล่งข้อมูล : Thrillist)
 #1 ของเมืองที่ประชากรมีความสุขที่สุดใน USA สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (แหล่งข้อมูล : Forbes)
 #5 ของเมืองที่ใหย่ที่ดีที่สุดสำหรับเริ่มต้นธุรกิจใน USA (แหล่งข้อมูล : Wallethub)

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Bachelor's (ปริญญาตรี)
- Accounting
- Applied Behavioral Sciences
- Applied Mathematics
- Art
- Bioinformatics
- Biology - Pre-health (i.e. medical, vet, pharmacy, dental)
- Biology for Secondary Education
- Business Administration
- Communication Studies
- Chiropratic*
- Computer Science
- Cybersecurity
- Deaf Education
- Dietetics
- Early Childhood Education
- Elementary Education
- Engineering*
- English for Secondary Certification
- Fashion Merchandising
- Figurative Studies
- Fine Arts
- Global Studies
- Graphic Design
- Health Education and Promotion
- History
- Human Services
- Literary Studies
- Management and Leadership
- Management Information Systems
- Marketing
- Mathematics for Secondary Education
- Medical Laboratory Sciences
- Middle School Education
- Nursing*
- Occupational Therapy*
- Pre-Law
- Professional Writing
- Psychology
- Religious Studies*
- Social Work*
- Special Education
- Speech-Language Pathology
- Speech-Language Pathology Assistant Certificate
- Sports Management
- Strategic Communications
- Theatre and Performing Arts
- University Major (design your own)

*Partnership Programs with other universities

 

  

 

Master's (ปริญญาโท)

- Accounting
- Art
- Computer Science
- Early Intervention in Deaf Education
- Education
- FCS: Multidisciplinary Health Communication Studies
- Fine Arts

- Management and Leadership
- MBA
- MBA in Accounting
- Speech-Language Pathology
- Teaching
- Theatre

*Offered online


Intensive English Program (IEP)

 ตารางเรียน 20 ชั่วโมง / สัปดาห์
 มีทกภาคการศึกษา
 ไวยากรณ์ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การเตรียมตัวสอบ TOEFL
 วันเปิดภาคเรียน (มกราคม มิถุนายน หรือสิงหาคม) อาจเข้าเรียนได้หลายเทอมจนกว่านักศึกษาจะมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องการ

 

  

 

ค่าใช้จ่าย

Program
Undergraduate
Graduate
IEP (1 year)
IEP (16 weeks)
IEP (8 weeks)
Tuition Fee
U$25,810
U$13,778
U$10,623
-
-
Housing
U$12,000 / avg
U$12,000 / avg
U$12,000 / avg
-
-
Insurance
U$1,600
U$1,600
U$1,600
-
-
TOTAL
U$39,410 / year
U$27,378 / year
U$24,223
 
 

 

ทุนการศึกษา (Scholarship)

 

Bachelor's Scholarship (First-Time Freshman)

 Up to U$16,000 per year based on English Language scores and high school grades.
 

Global Griffin Award - Bachelor Degree
 You pay U$25,000 for one year (vs. U$39,410)
 This includes tuition, health insurance, fees, room and meal plan.
 Awarded to top first-time freshmen with minimum GPA of 3.0, minimum TOEFL of 71 and IELTS of 6.0

 
Catholic High School Scholarship
 U$2,000
 
Master Degree's Scholarship
 15% off Graduate Tuition
 Must meet minimum English language and GPA requirements for specific graduate program

 

 

Requirements by Program

Program
TOEFL iBT
IELTS
GPA
Other
Bachelor's
All Bachelor's PRogram
65
5.5
2.5
 
Master's
College of Education and Allied Health Professions
Warly Intervention in Deaf Education
90
7.0
3.0
 
Education
71
6.0
3.0
 
FCS: Multidisciplinary Health Communication Studies
80
6.5
3.0
 
Speech - Language Pathology
90
7.0
3.0
 
Teaching
71
6.0
3.0
 
College of Global Business and Professional Studies
Accounting
71
6.0
2.75
GMAT 475
Management and Leadership
71
6.0
2.75
 
MBA, MBA in Accounting
71
6.0
2.75
 
College of Arts and Sciences
Art, Fine Arts, Theatre
Background and Portfolio Based
Computer Science
71
6.0
3.0
GRE 290

 

Housing and Meal Plans

ST. JOSEPH HALL - ON CAMPUS
Double room, communal bath
U$4,994
Single room, communal bath (if space is available)
U$6,004
MEDAILLE HALL - ON CAMPUS
Single room with private bath
U$6,461 - U$6,566
Single room with semi private bath
U$6,319
Single room with communal bath, includes smaller room
U$4,945 - U$6,064
Souble Occupancy Room, if needed
U$4,994
Triple room with communal bath
U$3,867
SOUTHWEST HALL - ON CAMPUS
Single room with apartment accommodations
U$8,001
COTTA HALL - OFF CAMPUS
Large Bedroom
U$6,271
Small Bedroom
U$5,638


Meal plan
 Full - U$4,326
 Medium 14 Meal Plan - U$4,197
 Partial 10 Meal Plan - U$4,305


Living Expenses
 Room / Board / Books / Miscellaneous: U$13,000 per semester average per year. Expences may vary depending on your lifestyle.
 Health Insurance / Immunization: U$1,100 for 12 months.


Fees
 International student activities fee: U$75 per semester
 Student activity fee (for undergraduate students): U$180 per semester
 Credit hour fee (for graduate students): U$18 per credit hour
 Orientation fee: U$200 for the first semester only

 

 

 

 

 

เรียน MBA + Business English

 สามารถเลือกจบภายใน 1 ปี หรือ 2 ปี

 เลือกวิชาเฉพาะด้าน เช่น Accounting, Finance, Management,Marketing, Non-profit Management, Supply Chain Management

หรือ เลือกเรียน MBA + ปริญญาโทใบที่ 2 (2nd Master’s degree)
สามารถจบภายใน 1-1.5 ปีเท่านั้น สามารถเลือกหลักสูตรได้ดังนี้
เช่น Management, Non-profit Management, Supply Chain Management

ไม่มีผล IELTS สามารถไปเรียนภาษาก่อนได้

ไม่ต้องสอบ GMAT/GRE

ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรจาก ACBSP Global
Business Accreditation

UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS!*
พิเศษสุดสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี
มีสิทธิ์ ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่
$1,000-7,000 ต่อปี
(ประมาณ 3 หมื่น-2.52 แสนบาท)