เรียนต่ออเมริกา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

 

 

USC International Academy - Universty of Southern California (USC): มหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนชื่อดังระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles รัฐ California

Highlight

มีชื่อเสียงทางด้าน Engineering, Computer Science, Grame Development, MBA-Healthcare, Business Analytics, Public Policy, Communication Management, Supply Chain Management และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

Tuition Fee

 Pre-Master's Program U$12,000 / เทอม

 Master's Preparation Program U$12,000 / เทอม

 Intensive English: U$6,200, $9,300 (Academic Semester), $3,100 (Extented Academic Semester)

Start date

Pre-Master's Program & Master's Preparation Program
 Spring 2021: 7 January - 21 April
Summer 2021: 29 April - 5 August
Fall 2021: 9 September - 16 December
   

Intensive English
หลักสูตร Intensive English Program (14 weeks)

 28 June 2021 - 13 August 2021
 

หลักสูตร Intensive Program Academic Semester (21 weeks)
 2 September 2021 - 10 December 2021
 

หลักสูตร Internsive English Program Extended Academic Semester (7 weeks)
 21 October 2021 - 20 April 2022

Requirement

Pre-Master
 GPA 3.00+
 TOEFL iBT 65 - 79  /  IELTS 5.5 (2 เทอมการศึกษา)
 TOEFL iBT 80 - 89  /  IELTS 6.0 (1 เทอมการศึกษา)


Master's Preparation
 TOEFL iBT 51 - 61 / IELTS 5.0 - 5.5

 

เกี่ยวกับ USC International Academy

USC International Academy เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดำเนินการสอนภายใต้มหาวิทยาลัย University of Sounthern California ตั้งอยู่ในเมือง Los Angeles แหล่งศูนย์กลางเทคโนโลยีนวัตกรรม ศิลปะ การแสดง ภาพยนตร์ระดับโลก USC ก่อตั้งในปีค.ศ. 1880 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในรัฐ California เป็นหนึ่งในกลุ่มท็อปเท็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสวยงามของประเทศ บริเวณกว้่างขวาง ร่มเย็น ส่งเสริมการเรียนรู้ เครื่อข่ายศิษฐ์เก่าของ USC ทั่วโลกจำนวนมากกว่า 350,000 คน

 

University of Souther California (USC): ให้สภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดซึ่งรับประกันว่านักศึกษาทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษาโดยตรงจากหนึ่งในคณาจารย์ที่ดีที่สุดในโลก พร้อมกับโปรแกรมด้านการศึกษาที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในเศรษฐกิจระดับโลกของศตวรรษที่ 21 การฝึกงานและบริการด้านความพร้อมทางอาชีพที่มีมูลค่าสูง และประสบการณ์การอยู่อาษัยในหอพักของมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยม

 

***USC อยู่ในอันดับท็อป 25 ของอเมริกาโดย US.News and World Report เสมอมา** และในระดับโลกเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศแห่งแรก (ในกลุ่มท็อป 25) ที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยนักเรียนที่สมัครหลักสูตร Pre-Master's จะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจาก USC ในสาขาวิชาต่างๆ 12 สาขา จำนวนมากกว่า 100 หลักสูตร

 

สาขาเด่นของ USC
 Engineering: Top 10 Graduate program in the U.S. Computer Science: Game Development - best in the U.S. / Financial Enginerring and more
 Business: MBA, Accounting, Supply Chain Management, Business Analytics, Marketing etc.
 Communication Management, Public Relations
 Public Policy
 Cinematic Arts: Best in the world

 

University of Sounthern California เป็นหมาวิทยาลัยผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Association of Pacific Tim Universities ในปีค.ศ. 1997 ซึ่งมีจำนวนมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งหมด 45 สถาบันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสมาชิกแต่เพียงสถาบันเดียว เห็นได้จากโครงการวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ระหว่าง USC และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรที่เปิดสอนใน USC International Academy

Intensive English (IEP): หลักสูตรเน้นคุณภาพการพัฒนาทักษะทั้งด้าน การพูด-การฟัง, การอ่าน-การเขียน พร้อมวิชาเลือกเฉพาะ สอนโดยคณาจารย์ของ USC ที่ชำนาญทักษะเฉพาะด้าน พร้อม Conversation club โอกาสในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฟษกับนักศึกษาเจ้าของภาษาของ USC
 ชั้นเรียนขนาดเล็ก เรียนในวิทยาเขตของ USC
 เนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดด้วยเวลาอันรวดเร็ว
 เปิดเรียน 6 ครั้งตลอดทั้งปี
 มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียน
 มีสัมนาการรับเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (สถาบันที่ร่วมมือกับเราจำนวนหนึ่งยอมรับการเรียนเมื่อสำเร็จจาก USC International Academy แทนผลสอบ TOEFL / IELTS)

 

เนื้อหาหลักสูตร
 การอ่านและการเขียน
 การฟังและการพูด
 วิชาเลือกเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะต่างๆ นี้มุ่งเน้นในเนื้อกาที่นักเรียนสนใจ เช่น การสื่อสารทางธุรกิจ, การออกเสียงคำ, TIEFL/IELTS, การใช้ชีวิตใน LA, สื่อสารมวลชน และอื่นๆอีกมากมาย)

 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรและวันเปิดเรียน

หลักสูตร Intensive English Program (14 weeks)

 ค่าเล่าเรียน (Program Fee): U$6,200
 ค่าบริการของมหาวิทยาลัย (University Service Fee): U$950

 

วันเริ่มเรียน
 28 June 2021 - 13 August 2021

หลักสูตร Intensive English Program Academic Semester (21 weeks) หลักสูตร Intensive English Program Extended Academic Semester (7 weeks)

 ค่าเล่าเรียน (Program Fee): U$9,300
 ค่าบริการของมหาวิทยาลัย (University Service Fee): U$1,535

 

วันเริ่มเรียน
 2 September 2021 - 10 December 2021

 ค่าเล่าเรียน (Program Fee): U$3,100
 ค่าบริการของมหาวิทยาลัย (University Service Fee): U$475

 

วันเริ่มเรียน
 21 October 2021 - 20 April 2022

 

ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน และเอกสารการสมัครเรียนมีดังนี้
 มีอายุอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป
 ได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F1
 Transcript
 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ถ้ากำลังเรียนอยู่)
 หนังสือรับรองการจบ / ใบปริญญาบัตรจบ ป.ตรี (ถ้าเรียนจบแล้ว)
 เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน (Bank Statement)
 Copy passport
 ค่าสมัครเรียน U$175

################################################################

 

Pre-Master's (PM) (ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสูตรระดับปริญญาโท)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับ ป.โท / ป.เอก ที่ USC แต่คะแนนภาษา TOELF/IELTS, GMAT/GRE ยังไม่ถึงตามเกณฑ์ ทั้งนี้นักเรียนสามารถยื่นสมัครหลักสูตรปริญญาโทต่างๆ ที่ USC ที่ออกใบตอบรับแบบมีเงื่อไขให้เรียนหลักสุตร Pre Master 1-2 เทอม (ขึ้นอยู่กับผลภาษา) ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรป.โท นักเรียนจะได้เตรียมพร้อมก่อนการเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งทักษะการเรียน, ทักษะภาษาที่ต้องใช้ในการเรียนระดับปริญญาโท-เอก, การเขียนวิจัย, ทักษะการถ่ายทอดสื่อสารทางวิชาการ, การเสนองานหน้าชั้น รวมถึงการเตรียมตัวสอบ GMAT/GRE เพื่อเอาผลคะแนนไปยื่นต่อ USC ก่อนเปิดเรียนในเทอมที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับแบบมีเงื่อนไขจาก USC ได้โดยไม่ต้องยื่นผลภาษา TOEFL/IELTS อีก

 ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของ USC กว่า 100 หลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTS และ ก่อนการสอบ GRE / GMAT อีกด้วย
 บรรลุผลสำเร็จในการพิชิตคะแนน GRE / GMAT ด้วยชั้นเรียนการเตรียมตัวสอบระดับโลก
 นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข
 ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฟษที่ต้องใช้ในการเรียนระดับปริญญาโทพร้อมทักษะการทำวิจัยเพื่อความสำเร็จในการเรียนที่ USC ต่อไป

 

หลักสูตรปริญญาโทที่ตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข: หลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่ออกใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขให้กับนักเรียนในหลักสูตร Pre-Master ของ USC International Academy อย่างไรก็ตามแต่ละหลักสูตร จะมีข้อกำหนดในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป

USC Viterbi School of Engineering: หลักสูตรระดับปริญญาทางวิศวกรรมทุกสาขา เปิดรับในเทอม Fall และ Spring ยกเว้นในบางสาขาที่ระบุเทอมที่เปิดรับ
Aerospace and Mechanical Engineering (วิศวกรรมการบินและอวกาศและวิศวกรรมเครื่องกล)

M.S. Aerospace Engineering
M.S. Aerospace Engineering / MS Engineering Management
M.S. Aerospace and Mechanical Engineering, M.S. Computational Fluid and Solid Mechanics

M.S. Aerospace and Mechanical Engineering, Dynamic and Control
M.S. Mechanical Engineering
M.S. Mechanical Engineering, M.S. Energy Conversion
M.S. Mechanical Engineering / MS Engineering Management
Astronautical Engineering (วิศวกรรมอวกาศ)
M.S. Astronical Engineering
Biomedical Engineering (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
M.S. Biomedical Engineering
M.S. Medical Device and Diagnostic Engineering
M.S. Biomedical Engineering, Medical Imaging and Imaging Informatics
M.S. Biomedical Engineering, Neuroengineering
Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)
M.S. Chemical Engineering
Civil and Environmental Engineering (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม)
M.S. Civil Engineering
M.S. Civil Engineering, Construction Engineering
M.S. Civil Engineering, Structural Engineering

M.S. Civil Engineering, Transportation Engineering
M.S. Civil Engineering, Transportation Systems
M.S. Civil Engineering, Water and Waste Management
M.S. Environmental Engineering
Computer Science (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.S. Computer Science
M.S. Computer Science, Computer Networks
M.S. Computer Science, Computer Security
M.S. Computer Science, Data Science
M.S. Computer Science, Game Development
M.S. Computer Science, High Performance Computing and Simulation
M.S. Computer Science, Intelligent Robotics
M.S. Computer Science, Multimedia & Creative Technologies
M.S. Computer Science, Scientists and Engineers
M.S. Computer Science, Software Engineering
Electrical Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.S. Computer Engineering
M.S. Electrical Engineering
M.S. Electrical Engineering, Computer Networks
M.S. Electrical Engineering, Electric Power

M.S. Electrical Engineering, Multimedia & Creative Technologies
M.S. Electrical Engineering, VSLI Design
M.S. Electrical Engineering, Wireless Health Technology
M.S. Electrical Engineering, Wireless Networks
Industrial and Systems Engineering (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
M.S. Industrial and Systems Engineering
M.S. Manufacturing Engineering
M.S. Operations Research Engineering
M.S. Product Development Engineering
Materials Science (วัศดุศาสตร์)
M.S. Materials Engineering
M.S. Materials Science
Petroleum Engineering (วิศวกรรมปิโตเลียม)
M.S. Petroleum Engineering
M.S. Petroleum Engineering, Geoscience Techonologies
M.S. Petroleum Engineering, Smart Oilfield Technologies
 
Specialzed Engineering Degrees (ปริญญาวิศวกรรมเฉพาะทาง)
M.S. Data Informatics
M.S. Finanacial Engineering
M.S. Cyber Security Engineering
M.S. Green Technologies
M.S. System Architecting and Engineering

 
USC Davis School of Gerontology
M.A.S.M. Aging Services Management
M.A. Gerontology
M.S. Gerontology
 
USC Keck School of Medicine
M.S. Applied Biostatics and Epidemiology
M.S. Biochemistry and Molecular Medicine
M.S. Biostatistics
M.S. Clinical and Biomedical Investigations
M.S. Experimental and Molecular Pathology
M.S. Global Medicine
M.S. 
Molecular Epidemiology
M.S. Molecular Microbiolgy and Immunology
M.S. Neuroimaging and Informatics
M.P.H. Public Health
M.S. Stem Cell Biology and Regenerative Medicine
M.S. Translational Biomedical Informatics
M.S. Translational Biotechnology
USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences
M.A. Applied Mathematics
M.S. Applied Mathematics
M.A. Econimics Developmental Programming
M.A. Econimics
M.A. Mathematics
M.S. Mathematical Finance
M.S. Statistics

 
USC School of Architecture
M.AAS Advanced Architectural Studies, Post Profesional
M.B.S. Building Science
M.H.C. Heritage Conservation
USC Marshall School of Business
M.S. Global Supply Chain Management
M.S.S.E. Social Entrepreneurship
USC Mrs. T.H. Chan Division of Occupational Science and Occupationa Therapy
Master of Arts in Ocupational Therapy (Post-Profesional Master's)
USC Price School of Public Policy
M.H.A. Health Administration
M.P.P.M. International Public Policy and Management-IPPAM
M.P.P. Public Policy
M.P.A. Public Administration
M.R.E.D. Real Estate Development
M.P.L. Planning
USC School of Pharmacy
M.S. Management in Drug Development
M.S. Medical Product Quality
M.S. Regulatory Science
M.S. Healthcare Decision Analysis
USC Rossier School of Educational
M.A.T.-TESOL Teaching English to Speakers of Other Languages
M.E. Educational Counseling
USC Annenberg School for Communication and Journalism
M.C.M. Communication Management
M.S. Journalism
M.P.D. Public Diplomacy
M.A. Stretegic Public Relations

 

ข้อกำหนดต่างๆ ในการรับเข้าเรียน
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ได้เกรดเฉลี่ยนสะสมที่ 3.00 / 4.00


ส่วนผลภาษาที่รับเข้าเรียนมีแบ่งดังนี้
ถ้าสาขาที่สมัครเรียนรับ TOEFL iBT 90 / IETLS 6.5
 TOEFL iBT 65 - 79 / IELTS 5.5 (เรียน 2 เทอมการศึกษา)
 TOEFL iBT 80+ / IELTS 6.0 (เรียน 1 เทอมการศึกษา)

ถ้าสาขาที่สมัครเรียนรับ TOEFL iBT 95 / IETLS 7.0
 TOEFL iBT 80 - 89 / IELTS 6.0 (เรียน 2 เทอมการศึกษา)
 TOEFL iBT 90+ / IELTS 6.5 (เรียน 1 เทอมการศึกษา)

ถ้าสาขาที่สมัครเรียนรับ TOEFL iBT 100 / IETLS 7.5
 TOEFL iBT 85 - 94 / IELTS 6.5 (แต่ละแบรนไม่ต่ำกว่า 6.0) (เรียน 2 เทอมการศึกษา)
 TOEFL iBT 95+ / IELTS 7.0 (เรียน 1 เทอมการศึกษา)

 

วันเปิดเรียน
ในแต่ละเทอมการศึกษา มีระยะเวลาจำนวน 14 สัปดาห์ เปิดเรียน 3 ครั้งในเทอม Fall, Spring และ Summer มีหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตรองรับได้ตลอดทั้งปี
 Spring Semester: 7 January 2021 - 21 April 2021
 Summer Semester: 29 April 2021 - 16 December 2021
 Fall Semester: 9 September 2021 - 16 December 2021
ค่าใช้จ่าย (ต่อเทอมการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วย: ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพท โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับจากสนามบิน ค่าปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่าน FedEx.
 ค่าเล่าเรียน: U$12,000
 ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย: U$950
 ค่าสมัครเรียน U$175

################################################################

 

Master Preparation Program (MP) (หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท)

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีคะแนนภาษา และผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 ต้องการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียน, ทักษะภาษาก่อนการเรียนต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งการเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEL/IELTS หรือ GMAT/GRE นักศึกษาสามารถใช้บริการสมัครมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับเรา หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐฯ ได้โดยไม่มีค่าบริการ
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการเรียนแระดับปริญญาโท
 เตรียมความพร้อใเพื่อการสอบ TOEFL / IELTS และ GRE / GMAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาในกะดับปริญญาโทอย่างละเอียด พร้อมการอบรมเพื่อให้ได้การตอบรับจากหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำและประสบผลสำเร็จต่อไป

 

เนื้้อหาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปริญญาโทนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่าน และการเขียนโดยเฉพาะใน 2 สาขา คือ
 ธุรกิจ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (Business, Social Science and Arts)
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสุขภาพ (Science, Technology and Health)

 

ข้อกำหนดต่างๆ ในการรับเข้าเรียน
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ระดับภาษาอังกฤษ High-intermediate
          * มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL iBT 11 / IELTS 5.0 หรือ TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5 ขึ้นอยู่กับสาขาที่สมัคร
          * หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท นักเรียนจะได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข หลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ได้โดยยังไม่มีผลภาษา (ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบภาษาในวันเปิดเทอม)

วันเปิดเรียน
ในแต่ละเทอมการศึกษา มีระยะเวลาจำนวน 14 สัปดาห์ เปิดเรียน 3 ครั้งในเทอม Fall, Spring และ Summer มีหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตรองรับได้ตลอดทั้งปี
 Spring Semester: 7 January 2021 - 21 April 2021
 Summer Semester: 29 April 2021 - 16 December 2021
 Fall Semester: 9 September 2021 - 16 December 2021