เรียนต่ออเมริกา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff


Lane Community College: วิทยาลัยชุมชนชื่อดังแห่งรัฐ Oregon

Highlight

หลักสูตรโอนย้าย: 2 ปีที่วิทยาลัยชุมชน Lane + 2 ปีที่มหาวิทยาลัยที่ท่านเลือก = วุฒิการศึกษา 4 ปี!

Tuition Fee

 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ $9,000

 ค่าหนังสือและค่าดำรงชีพ (รวมค่าที่พัก) $8,900

 ค่าประกันสุขภาพ $1,200

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ $19,100 / ปีการศึกษา (3 เทอม)

Start date

Summer, Fall, Winter, Spring

Requirement ไม่ต้องสอบ TOEFL

Scholarship

มีทุนการศึกษา $500 - $3,500

 

Lane Community College: วิทยาลัยชุมชน Lane เป้นวิทนาลชุมชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีอาจารย์คอยแนะแนวให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทั้งในด้านที่พักอาศัย และการย้ายเข้ามาทำการศึกษาใน USA เพื่อท่านจะได้มุ่งความสนใจไปที่การศึกษาของท่าน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้เสนอบริการต่าง ๆ แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ อาทิ บริการรับ-ส่งสนามบิน, บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และบริการอื่นอีกมากมาย

 

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่วิทยาลัยชุมชน Lane

 นวัตกรรม วิทยาลัยชุมชน Lane เป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งเดียวของรัฐ Oregon ทีได้รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์อันทรงเกียรติด้านนวัตกรรม (League for Innovation) ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดเป็นสมาชิกอยู่เพียง 19 แห่งเท่านั้นใน USA
 ประสบการณ์ในการทำงาน วิทยาลัยชุมชน Lane เสนอโปรแกรมการฝึกงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของ USA มีผู้จ้างงานเข้าร่วมโปรแกรมนี้มากกว่า 800 บริษัท โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทำงานจริงจากการฝึกงานในสาขาวิชาที่ตนได้ทำการศึกษามา
 การลงทะเบียนการศึกษาแบบคู่ เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Oregon ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการจ่ายค่าเล่าเรียนในราคาที่ต่ำกว่าในขณะที่แบบฟอร์ม I-20 ของท่านยังอยู่ที่วิทยาลัยชุมชน Lane
 สิทธิในการแข่งขัน เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมโปรแกรมเกียรตินิยมของวิทยาลัยชุมชน Lane ท่านจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาและโอกาสในการยอมรับเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำมากขึ้น
 สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น เมื่อท่านทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแล้วท่านจะมีโอกาสสำเร็จการศึกษาด้วยผล GPA ที่สูงกว่าและใช้ระยะเวลาทำการศึกษาน้อยกว่าเพื่อน ๆ ของท่าน (แหล่งข้อมูลจาก: Oregon University System)
 อพาร์ตเม้นต์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ Titan Court ตั้งอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหาร การคมนาคมขนส่งหลัก และสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมภายในท้องถิ่นหลายแห่ง
 การได้รับการเอาใจใส่เป็นการส่วนตัว เป็นผลดีของการมีชั้นเรียนขนาดเล็ก นักศึกษาจะได้ทำการเรียนรู้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนโดยไม่ต้องผ่านผู้ช่วยอาจารย์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้ารับคำปรึกษาชี้แนะทางด้านวิชาการจากอาจารยที่ปรึกษาของหลักสูตรนานาชาติได้อีกด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาของเรามีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติผู้มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีบริการรับ-ส่งสนามบินและบริการให้ความช่วยเหลือ

 

เมือง Eugene รัฐ Oregon: บ้านของวิทยาลัยชุมชน Lane

 เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของรัฐ Oregon ตั้งอยู่ระหว่างรัฐ California และรัฐ Washington
 เป็นบ้านของวิทยาลัยชุมชน Lane, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Oregon และมหาวิทยาลัย Northwest Christian
 เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดใน USA มีสภาพภูมิอากาศไม่รุนแรง สภาพแวดล้อมสวยงามตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยสูง
 ตั้งอยู่ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิก, เทือกเขา Cascadeและเมือง Portland ซึ่งเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของรัฐ Oregon โดยใช้เวลาในการขับรถยนต์เพียง 90 นาทีเท่านั้น

 

  


หลักสูตรที่น่าสนใจ

วิทยาลัยชุมชน Lane นำเสนอโอกาสที่ดีให้แก่นักศึกษาผู้ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษอังกฤษของตน เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีแรกของมหาวิทยาลัย หลักสูตรสายอาชีพ หรือหลักสูตรเทคนิค นักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเริ่มศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงเข้าทำการศึกษาในหลักสูตร 2+2 ของวิทยาลัยชุมชน Lane

 

2+2 หลักสูตรโอนย้าย

เรียน 2 ปีที่วิทยาลัยชุมชน Lane + เรียน 2 ปีที่มหาวิทยาลัยที่ท่านเลือก = วุฒิการศึกษา 4 ปี!

สาขาวิชาที่สามารถทำการโอนย้ายได้

- Accounting (การบัญชี)
- Actuarial Sciences (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
- Agriculture (เกษตรศาสตร์)
- Anthropology (มานุษยวิทยา)
- Architecture (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
- Art (ศิลปศาสตร์)
- Biology (ชีววิทยา)
- Business Administration (บริหารธุรกิจ)
- Chemistry (เคมี)
- Communications (การสื่อสาร)
- Computer and Information Sciences (คอมพิวเตอร์และสาระสนเทศศาสตร์)
- Criminal Justice (งานยุติธรรม)
- Dance (นาฏศิลป์)
- Dentistry (Pre) (ทันตแพทย์ศาสตร์ (เตรียม))
- Drama (ศิลปการละคร)
- Economics (เศรษฐกิจ)
- Education, Elementary (ศึกษาศาสตร์, ปฐมศึกษา)
- Education, Secondary (ศึกษาศาสตร์, มัธยมศึกษา)
- Engineering, Engineering Technologies (วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี)
- English (ภาษาอังกฤษ)
- Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
- Ethnic and Area Studies (การศึกษาชาติพันธุ์และพื้นที่)
- Finance (การเงิน)
- Foreign Languages (ภาษาต่างประเทศ)
- Forestry (การป่าไม้)
- Geography (ภูมิศาสตร์)
- Geology (ธรณีวิทยา)
- Graphic Design (การออกแบบกราฟิก)
- Health and Health Education (สุขภาพและสุขศึกษา)
- Health Care Administration (การบริหารการดูแลสุขภาพ)
- History (ประวัติศาสตร์)
- Hotel, Restaurant and Tourism Management (การโรงแรม, ร้านอาหารและการท่องเที่ยว)
- Human Resources (ทัรัพยากรมนุษย์)
- Interior Design (ออกแบบภายใน)
- International Studies (รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
- International Business (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
- Journalism (วารสารศาสตร์)
- Law (Pre) (กฎหมาย (เตรียม))
- Life Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต)
- Literature (วรรณคดี)
- Marketing (การตลาด)
- Mathematics (คณิตศาสตร์)
- Medicine (Pre) (อายุรศาสตร์ (เตรียม))
- Music (ดนตรี)
- Nursing (พยาบาลศาสตร์)
- Performing Arts, Dance, Music and Theater (ศิลปะการแสดง, นาฏศิลป์, ดนตรี และโรงละคร)
- Pharmacy (Pre) (เภสัชศาสตร์ (เตรียม))
- Philosophy (ปรัชญา)
- Physical Education (พลศึกษา)
- Physical Therapy (Pre) (กายภาพบำบัด (เตรียม))
- Physics (ฟิสิกส์)
- Political Science (รัฐศาสตร์)
- Psychology (จิตวิทยา)
- Public Administration (รัฐประศาสนศาสตร์)
- Public Relations (การประชาสัมพันธ์)
- Recreation (นันทนาการ)
- Religion (ศาสนา)
- Social Science (สังคมศาสตร์)
- Sociology (สังคมวิทยา)
- Speech (วาทวิทยา)
- Statistics (สถิติ)
- Veterinary Medicine (Pre) (สัตวแพทย์ศาสตร์ (เตรียม))

 

 

 

สถาบันที่นักศึกษาของเราได้ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อ

 University of Oregon
 University of Washington
 Stanford University
 University of Southern California
 University of Wisconsin
 Texas A&M University
 Georgetown University
 Oregon State University
 Portland State University
 University of Oregon

 Pacific University
 University of Washington, Bothell
 Montana State University, Bozeman
 Southern Oregon University
 Kansas State University
 City University of Seattle
 Wright State University
 Northern Arizona State University
 University of Cincinnati
 Northwest Christian University

 

หลักสูตรสายอาชีพและเทคนิค: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหลักสูตรวิชาที่เปิดสอน

 Flight Technology & Pilot Training
 Aviation Maintenance
 Culinary Arts and Foodservice Management
 Early Childhood Education
 Graphic Design & Multimedia Design
 Computer Simulation & Game Development

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ U$10,500
ค่าหนังสือและค่าดำรงชีพ (รวมค่าที่พัก) U$8,900
ค่าประกันสุขภาพ U$1,200
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ U$20,600 / 1 ปีการศึกษา
(3 เทอม)

 

ข้อกำหนดการรับสมัครเรียน คือ
 ใบแสดงผลการศึกษาล่าสุดจากวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรืแโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาของท่าน (Transcript)
 Copy passport
 ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน
 ไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEFL / IELTS