เรียนต่ออเมริกา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff

 

The Newman School: เป็นโรงเรียนมัธยมตั้งอยู่ที่เมือง Boston ประเทศอเมริกา
 

Highlight

เปิดสอนหลักสูตร IB Diploma รับเข้าเรียน Grade 9 - Grade 12

Tuition Fee

 ราคาค่าเรียน U$38,000 / year
 ราคาค่าที่พัก Homestay ประมาณ U$14,000 - U$18,000 / year
 Miscellaneous fee U$500 / year (books, sport, clubs, etc.)

Start date

 Spring (January)
 Fall (September)

Requirement

มีผลภาษาอยู่ในระดับหนึ่ง

 

The Newman School: โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนคาทอริคเก่าอก่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1945 เป็นโรงเรียน IB School ตั้งอยู่ที่ Back Bay ในเมือง Boston, USA รับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 - 12 The Newman School ได้เปิดสอนหลักสูตร IB Diploma สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 - 19 ปี โดยนักเรียนที่เรียนที่เรียน IB จะต้องเลือกวิชาต่างๆ จากกลุ่มวิชาทั้ง 6 คือ ภาษาแม่ ภาษาที่สอง วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และศิลปะหรือตัวเลือกอื่นๆ

 

หลักสูตร International Baccalaureate Program (IB) คือหลักสูตรการศึกษาสามระดับที่ได้ถูกจัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization หรือ IBO ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ
 PYP (อายุ 3 - 12 ปี)
 MYP (อายุ 11 - 16 ปี)
 หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Program, IBDP) สำหรับอายุระหว่าง 16 - 19 ปี

 

โดยหลักสูตรการศึกษาทั้้งสามนี้ได้รวบรวมและประยุกต์จากระบบการศึกษาหลากหลายระบบทั่วโลก และได้เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยและรัฐบาลทั่วโลก โดยจุดประสงค์หลักของ IBO คือเป็นหลักสูตรแก่นักเรียนที่จำเป็นต้องย้ายสถาบันไปมาจากประเทศสู่ประเทศ เช่น นักเรียนที่มีผู้ปกครองทำงานอยู่กับองค์กรนานาชาติ หลักสูตรต่างๆ นี้ได้ถูกเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1968**
(**ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/international_Baccalaureate)

 

 

 

 

The Internaitonal Baccalaureate (IB) Path
International Baccalaureate Course offerings:

 IB Language A
 IB English B
 IB History of the Americas
 IB Economics
 IB Business Management Information Technology
 IB Math Studies, Math, SL and HL
 IB Biology
 IB Chemistry
 IB Physics
 IB Environmental Systems
 IB French B - SL
 IB Spanish B, SL and HL
 IB Latin B, SL and HL
 IB Visual Arts
 Online Film
 Philosophy
 Psychology
 Mandarin

 

 

The Newman School Course of Study

Freshmen
Fall Semester Spring Semester
English:
Social Studies:
Mathematics:
Science:
Language:
Semester Elective:
English 9
Global Studies
Algebra 1 or Algebra 2
Biology and Physics (elective)
Spanish or French, and/or Latin
Art, Music, Intro to Computer Program
English:
Social Studies:
Mathematics:
Science:
Language:
Semester Elective:
English 9
Global Studies
Algebra 1 or Gebra 2
Biology, Physics (elective)
Spanish, Franch, and/or Latin
Art, Music
Sophomores
Fall Semester Spring Semester
English:
Social Studies:
Mathematics:
Science:
Language:
Semester Elective:
English 10
U.S.History
Algebra 2, Geometry or Geometry/Trig
Chemistry and Physics (elective)
Spanish, French and/or Latin II
Art, Music, Intro to Computer Program
English:
Social Studies:
Mathematics:
Science:
Language:
Semester Elective:
English 10
U.S.History
Algebra 2, Geometry or Geometry/Trig
Chemistry and Physics (elective)
Spanish, French and/or Latin II
Art, Music
Juniors
(All IB course are two years in duration. Senior Year Schedule is a continuation of Junior Year Schedule)
Fall and Spring Semesters
Group 1 - Language A1: HL English and HL & SL Language A
Group 2 - Second Language: HL & SL English B, SL French B and SL ab initio French, HL & SL Spanish B and SL ab initio Spanish, SL & HL Latin, SL Mandarin ab initio (online only)
Group 3 - Individual and Societies: HL History of the Americas, HL & SL Business and Management, HL & SL Economics, SL Environmental Systems and Society, SL Philosophy and (online), Psychology (online)
Group 4 - Experimental Sciences: HL & SL Biology, HL & SL Chemistry, HL Physics, SL Environmental Systems and Society, HL & SL Computer Science
Group 5 - Mathematics: SL Math Studies, SL Math, HL Math
Group 6 - Arts / Elective: HL & SL Visual Arts, SL Film or and elective from Group 2, 3, or 4
Diploma Candidates: Theory of Knowledge, Extended Essay and CAS
Seniors
(All IB course are two years in duration. Senior Year Schedule is a continuation of Junior Year Schedule)
Fall and Spring Semesters
Group 1 - Language A1: HL English and HL & SL Language A
Group 2 - Second Language: HL & SL English B, SL French B and SL ab initio French, HL & SL Spanish B and SL ab initio Spanish, SL & HL Latin, SL Mandarin ab initio (online only)
Group 3 - Individual and Societies: HL History of the Americas, HL & SL Business and Management, HL & SL Economics, SL Environmental Systems and Society, SL Philosophy and (online), Psychology (online)
Group 4 - Experimental Sciences: HL & SL Biology, HL & SL Chemistry, HL Physics, SL Environmental Systems and Society, HL & SL Computer Science
Group 5 - Mathematics: SL Math Studies, SL Math, HL Math
Group 6 - Arts / Elective: HL & SL Visual Arts, SL Film or and elective from Group 2, 3, or 4
Diploma Candidates: Theory of Knowledge, Extended Essay and CAS

 

Clubs and Activities
 

 Capella Group
 Anime and Manga Club
 Arabic Club
 Book Discussion Group
 Bridging the Gap-American and International Student
 Business Club
 Chess
 Engineering Club
 Food Club
 French Lunch
 Hands for Haiti
 History Club
 Knitting / Embroidery
 Math Club
 Mock Trial
 Model United Nation
 NASA Club
 Newspaper
 Recycling
 Red Cross
 Robotics
 Spanish Lunch
 Student Tutoring in Chinatown
 Yearbook-seniors are Staff leaders

 

การสมัครเรียนที่ The Newman School คือ
 กรอกใบสมัครเรียน
 ค่าสมัครเรียน U$300 (จ่ายโดยการตัดบัตรเครดิต พร้อมใบสมัครเรียน)
 Academic Record (for the last two years) ผลการเรียน
 Refernce Letter
 Immunization and Health Records (การฉีดวัคซีนและบันทึกสุขภาพ)
 Financial Documentation (Bank Statement U$41,000)
 Skype Interview
 English requirement: TOEFL, IELTS, iTEP เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลที่ต้องการคือ

 

Entering Grade
CEFR
iTEP / SLATE
IELTS
TOEFL Jr.
TOEFL iBT
Grade 9
B1
4.0 - 4.4
5.0
550 - 600
55 - 65
Geade 10
B1 - B2
4.5 - 5.0
5.5
600 - 650
60 - 70
Grade 11
B2
5.0 - 6.0
6.0
650 - 700
65 - 80
Grade 12
C1
5.0 - 6.0
6.0
700+
65 - 80