เรียนต่ออเมริกา

สวัสดีคะน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ๆจาก StudyOverSeas มีข้อมูลข่าวสารสถาบันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีทุนการศึกษา
ปริญญาตรี  ทุนการศึกษาปริญญาโท
  เรียนภาษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ดูกันว่าสนใจ
ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น  เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออังกฤษ,เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อ
นิวซีแลนด์ 
และประเทศอื่นๆ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงานต่างประเทศ Work and Travel
น้องๆสามารถโทรมาสอบถามพวกพี่ๆ กันได้เลยทุกคนนะคะ  


โทรศัพท์ :  02-255 7592, 02-2559950
มือถือ    :  089-6820168, 081-6449867, 081-3532864, 083-8549528
อีเมล์ :  
 info@studyoverseas.co.thinquiries@studyoverseas.co.th
Facebook : www.facebook.com/socstaff


American Scholarship Group (ASG): มีโรงเรียนมัธยมที่อเมริกาทั้ง Public and Private School มากมายให้เลือกหลายโรงเรียนถึง 12 โรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล ดังนี้

 

Private High Schools (โรงเรียนมัธยมเอกชน)

1. Kenned Catholic High School (Hermitage, Pennsylvania, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2508
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 15:1
จำนวนนักเรียน: 301 คน
ค่าเรียน: U$39,500 / ปี (ประมาณ 1.34 ล้านบาท / ปี)
(ราคารวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และกิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: โรงเรียนมัธยมคาทอลิกเคนเนดี้ (KCHS): เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ตั้งอยู่ในเมือง Hermitage รัฐ Pennsylvania โรงเรียนมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติมายาวนานกว่า 50 ปี ทางโรงเรียนนำเสนอหลักสูตรทางวิชาการที่ดีเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู้การประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยและในการดำเนินชีวิต

 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

- โดบสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ (NCEA)
- คณะกรรมมาธิการการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา (MSA CESS)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Pennsylvania
.

 

จุดเด่น
- KCHS เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วภูมิภาค เกี่ยวกับประสบการณ์การสอนนักเรียนชาวต่างชาติมากกว่า 50 ปี
- นักเรียนได้รับโอกาสเข้าเรียนคอร์สการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์จากสถาบันการเรียนรู้เสมือนจริง Jesuit (JVLA)
- หลักสูตรผสมผสานกับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างล้ำสมัย
- KCHS นำเสนอ 17 หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความร้ขั้นสูง และ 21 หลักสูตรเกียรตินิยม
- KCHS นำเสนอกิจกรรมนอกหลักสูตรและหลักสูตรการกีฬาที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนสามารถสำรวจความชอบส่วนตัว และพัฒนาพรสวรรค์ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่
- โรงเรียนมัธยมคาทอลิดเคนเนดี้ แสดงความยินดีกับนักเรียน 5 คน ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุนเรียนดีแห่งชาติ
- ทีมบาสเกตบอลระดับมลรัฐ

 

2. Cardinal Mooney High Schol (Youngstown, Ohio, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2499
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 13:1
จำนวนนักเรียน: 480 คน
ค่าเรียน: U$39,500 / ปี (ประมาณ 1.34 ล้านบาท / ปี)
(รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: โรงเรียนมัธยมคาร์ดินอล มูเน่ (CMHS): เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ด้วยแบบแผนการศึกษาที่เป็นเลิศมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ในเมือง Youngstown รัฐ Ohio โรงเรียนมัธยมคาร์ดินอล มูเน่ โดดเด่นในเรื่องความผูกพันกลมเกลี่ยวดั่งครอบครัว ความเป็นเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมนอกหลักสูตร
 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

- โดยสมาคมการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาคาทอลิกรัฐ Ohio (OCSAA)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Ohio (OHIO)
- กระทรวงศึกษาธิการ
.


จุดเด่น
- นักเรียนของคาร์ดินอล มูเน่ ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย Brown, มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon, สถาบันเทคโนโลยี Massachusetts (MIT) และมหาวิทยาลัย Yale
- ทีมวาทะศิลป์และโต้วาทีของคาร์ดินอล มูเน่ ติดิยู่ใน 5 ทีมอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งพิจารณาจากคะแนนสะสมทั้งหมด เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทีมวาทะศิลป์และโต้วาทีของโณงเรียนที่ได้ผ่านการแข่งขันระดับมลรัฐมามากกว่า 50 รอบจนติด 10 ทีมอันดับต้นๆ และแข่งขันระดับมลรัฐมามากกว่า 30 รอบ จนติด 5 ทีมอันดับต้น นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งชนะเลิศระดับมลรัฐอีก 2 ครั้ง
- นักเรียนจากคาร์ดินอล มูเน่ ได้รับโอกาสด้านหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย ซึ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ ทักษะการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการคิดออกแบบ
- 4 หลักสูตรการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งบูรณาการเข้ากับวิดีโอ สิ่งพิมพ์ และแหล่งสื่อดิจิตอล ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชา
- โอกาสได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย Youngstown State
 

3. Ursuline High School (Youngstown, Ohio, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2448
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 13:1
จำนวนนักเรียน: 480 คน
ค่าเรียน: U$45,000 / ปี (ประมาณ 1.53 ล้านบาท / ปี)
​(ราคารวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และกิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: โรงเรียนมัธยม Ursuline (UHS) เป็นสถาบันเตรียมอุดมศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ด้วยรูปแบบการศึกษาที่ยอดเยี่มมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ในเมือง Youngstown รัฐ Ohio โรงเรียนมัธยม Ursuline เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาโอกาสดี แก่ตนเอง และมาตรฐานการศึกษาที่เคร่งครัดที่สุด
 

การรับรองคุณภาพการศึกษา

- โดยสมาคมการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษา (AdvancED Accredited)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Ohio (OHIO)
- กระทรวงศึกษาธิการ
.


จุดเด่น
- นักเรียน UHS สามารถทำระดับการศึกษาสูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ทุกปี
- นักเรียน UHS สามารถเข้าร่วมหลักสูตรวิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วภูมิภาค
- เทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกล ซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตการณ์การผ่าตัดหัวใจแบบถ่ายทอดสด รวมถึงกระบวนการทำงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
- UHS จะได้รับหน่วยกิตถึง 15 หน่วยกิต จากมหาวิทยาลัย Youngstown State
- UHS ได้รับทุนเรียนดีแห่งชาติ จำนวน 2 ทุน และทุนชมเชยจำนวน 1 ทุน ในปี พ.ศ. 2559 - 2560
- UHS ได้จำนวนทุนเรียนดีแห่งชาติสูงที่สุดในเขตการปกครอง Mahoning หรือ Trumbull
 

4. John F Kennedy Cathollc Schol (Warren, Ohio, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2507
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 14:1
จำนวนนักเรียน: 397 คน
ค่าเรียน: U$39,500 / ปี (ประมาณ 1.34 ล้านบาท / ปี)
(รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่างๆ)


อมูลเบื้องต้น: โรงเรียนคาทอลิก John F. Kennedy (JFK) เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชน ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ตั้งอยู่ในเมือง Warren รัฐ Ohio หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแพทย์ของ JFK โดดเด่นด้านแผนหลักสูตรการศึกษา 4 ปี ที่เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สาขาการแพทย์ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมการสนทนาโต๊ะกลมกับแพทย์ผู้ชำนาญการ ร่วมเป็นอาสาสมัครที่สถานพยาบาล รวมถึงสังเกตการณ์การผ่าตัดและการชันสูตรศพ เรียนรู้กระบวนการทางการแพทยเบื้องต้น อีกทั้งได้รับประสบการณ์จากการติดตามเรียนรู้การทำงานของแพทย์ ในสถานพยาบาลใกล้เคียง
 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

- โดยสมาคมการศึกาคาทอลิกแห่งชาติ (NCEA)
- สมาคมการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาคาทอลิกรัฐ Ohio (OCSAA)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Ohio (OHIO)
- กระทรวงศึกษาธิการ


จุดเด่น
- JFK ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาอันดับต้นในเขตหุบเขา
- JFK จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาไว้สำหรับนักเรียน ซึ่งจะส่งเสริมความสนใจในอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสาขาการแพทย์ สาขากฏหมาย และสาขาธุรกิจ
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแพทย์ มอบโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับอพทย์ผู้ชำนาญการ ร่วมเป็นอาสาสมัครที่สถานพยาบาล สังเกตุการณ์การผ่าตัดและการชันสูตรศพแบบถ่ายทอดสด อีกทั้งเรียนรู้กระบวนการทางการแพทย์เบื้องต้น และได้รับประสบการณ์จากการติดตามเรียนรู้การทำงานของแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้เคียง
- ผลการทดสอบของนักเรียน JFK ถือได้ว่าสูงที่สุดอย่างต่อเนื่องในจำนวนโรงเรียนราษฎร์หรือเอกชนของรัฐ Ohio มากกว่า 5 เขตการปกครอง ร้อยละ 99 ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก JFK ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
 

5. Living Word Christian School (Greenville, Pensylvania, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2538
เปิดสอนระดับ: ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 15:1
จำนวนนักเรียน: 120 คน
ค่าเรียน: U$39,500 / ปี (ประมาณ 1.34 ล้านบาท / ปี)
​(ราคารวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และกิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น
โรงเรียน Living Word Christian (LWCS) เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ในเมือง Greenville รัฐ Pennsylvania โรงเรียนนำแนวคิดทางการเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง และแนวคิดการศึกษาทางเลือกมาออกแบบ เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายด้านวิชาการ LWCS มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบครันพร้อมรองรับนักเรียน อีกทั้งใส่ใจกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและคณะเฉพาะทาง นอกจากนี้ LWCS ยังมอบโอกาสให้นักเรียนได้รับหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขณะกำลังเข้าศึกษาอีกด้วย
 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

- โดยสมาคมโรงเรียนคริสเตรียนนานาชาติ (ACSI)
- คณะกรรมมาธิการการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (MAS CESS)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Pennsylvania
.


จุดเด่น
- LWCS ข้นชื่อในเรื่องสถาบันศิลปะการแสดง รวมถึงสถาบันทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
- LWCS มอบโอกาสให้นักเรียนได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย Penn State, มหาวิทยาลัย Liberty และวิทยาลัย Thiel ขณะกำลังศึกษาอยู่
 

6. Central Catholic High Schol (Canton, Ohio, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2488
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 11:1
จำนวนนักเรียน: 345 คน
ค่าเรียน: U$55,000 / ปี (ประมาณ 1.87 ล้านบาท / ปี)
(รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: โรงเรียนมัธยมคาทอลิกเซนทรัล เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ในเมือง Canton รัฐ Ohio เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมมหลักสุตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น หลากหลาย และท้าทาย รวมไปถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร ภายใต้สถาพแวดล้อมที่ทำนวยต่อการปลูกฝังชีวิตแห่งศรัทธาและการเรียนรู้ พัฒนาความเป็นผู้นำด้วยพื้นฐานทางคุณค่าพระวรสารแห่งความซื่อสัตย์ ความเคารพ จิตอาสา ความยุติธรรม และสันติภาพ


การรับรองคุณภาพการศึกษา

- โดยสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ (NCEA)
- สมาคมการรับรองวิทฐานะสถาบันการศึกษาคาทอลิกรัฐ Ohio (OCSAA)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Ohio (OHIO)
- กระทรวงศึกษาธิการ


จุดเด่น
- โดยประมาณร้อยละ 99 ของแต่ละห้องเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัย
- CCHS นำเสนอรายวิชาพิเศษที่ศึกษาเกี่ยวกับความหายนะของมนุษยชาติ (Holocaust Studies)
- หลักสูตรวิชาการเอื้อให้นักเรียนได้เปอร์เซ็นไทล์ระดับมลรัฐและระดับชาติในการสอบมาตรฐาน ACT, SAT, AP ที่ดีกว่า
- CCHS ได้ผลิตจำนวนนักเรียนผู้เข้ารอบสุดท้ายและผู้เข้ารอบรองชนะเลิศทุนเรียนดีมาอย่างยาวนาน
- CCHS นำเสนอหลักสูตรวิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดงแก่นักเรียนที่สนใจในด้านการร้องประสานเสียง ภาพยนต์ ละคร ศิลปะ การปั้นเซรามิค วงโยธวาทิต การวาดภาพ ภาพเขียนสี กราฟฟิคดีไซน์ การสเก็ตซ์ภาพ และการถ่ายภาพ
 

7. St. Thomas Aquinas High School & Middle School (Louisville, Ohio, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2507
เปิดสอนระดับ: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 12:1
จำนวนนักเรียน: 290 คน
ค่าเรียน:  


ข้อมูลเบื้องต้น: เป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ในเมือง Louisville รัฐ Ohio เป้าหมายโรงเรียน คือ การเตรียมสภาพแวดล้อมแบบศรัทธาทางศาสนาคริสต์ตามขนบธรรมเนียมคาทอลิก ที่ส่งผลต่อการเติบโตของบุคคล (จิดใจ ศีลธรรม จิตวิญญาณ และกายภาพ) ความเป็นพลเมือง และความพร้อมสู่การศึกษาและอาชีพในอนาคต


การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

- โดยสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งชาติ (NCEA)
- สมาคมการรับรองวิทฐานะสถาบันการศึกษาคาทอลิกรัฐ Ohio (OCSAA)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Ohio (OHIO)
- กระทรวงศึกษาธิการ


จุดเด่น
- มอบโอกาสให้นักเรียนได้รับหน่วยกิตถึง 23 หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย Walsh และมหาวิทยาลัย Stark State ซ่งนักเรียนเลือกเข้าชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฟษ จิตวิทยา สถิติ ความรู้พื้นฐานแคลคูลัส และรัฐศาสตร์ได้
- ร้อยละ 70 ของครูผู้สอนจบระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือวุฒิการศึกษาขั้นสูง
- มีอัตรการสำเร็จการศึกษาร้อยละ 100 ในแต่ละปี นักเรียนทั้งหมดเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี
- โรงเรียนภูมิใจกับตำแหน่งชนะเลิศระดับมลรัฐ ประเภททีม 11 ครั้ง ในกีฬาฟุตบอล วิ่งระยะไกล อเมริกันฟุตบอล และกรีฑา รวมไปถึงตำแหน่งชนะเลิศระดับมลรัฐ ประเภทเดี่ยว 23 ครั้งในกีฬากรีฑา วิ่งระยะไกลและมวยปล้ำ

 

 

Public High School (โรงเรียนมัธยมรัฐบาล)

1. Greenville High School (Greenville, Pennsylvania, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2353
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 14:1
จำนวนนักเรียน: 684 คน
ค่าเรียน: U$39,500 / ปี (ประมาณ 1.34 ล้านบาท / ปี)
(รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตั้งอยู่ในเมือง Greenville รัฐ Pennsylvania นักเรียนของ GHS สามารถได้รับหน่วยกิตถึง 53 หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย Pittsburgh และมหาวิทยาลัย Seton Hill นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าเรียนคอร์สเขียนโปรแกรมที่ออกแบบหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon
 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
- โดยคณะกรรมมาธิการการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (MSA CESS)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Pennsylvania


จุดเด่น
- นักเรียนได้เข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกๆ ปี
- หลักสูตรผสมผสานกับการเข้าถึงอินเทอร์เน้ตไร้สายอย่างล้ำสมัย
- หลักสูตรภาษาสเปน 4 ปี
- 17 หลักสุตรแนะแนวอาชีพโดยศูนย์อาชีพเขตการปกครองเมอร์เซอร์ (the Mercer Country Career Center)
- หลักสูตรการศึกษาพิเศษ ซ่งนำเสนอเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องเรียนทักษะชีวิต และโปรแกรมสำหรับเด็กอัจฉริยะ
- โอกาสทางการศ฿กษาทางไกลเพื่อเรียนภาษาละติน ภาษาเยอรมัน และภาษาจีนแมนดาริน
- นักเรียนได้รับอนุญาติให้สามารถใช้เครื่อพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แกะสลักแบบเลเซอร์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อออกแบบหรือผลิตแบบจำลองและอุปกรณ์ของพวกเขา
- สาขาการออกแบบหุ่นยนต์เมือนมนุษย์สำหรับนักเรียนที่สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ และการจัดการ
 

2. Sharpsville High School (Sharpsville, Pennsylvania, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2538
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 15:1
จำนวนนักเรียน: 400 คน
ค่าเรียน: U$39,500 / ปี (ประมาณ 1.34 ล้านบาท / ปี)
(รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตั้งอยู่ในเมือง Sharpsville รัฐ Pennsylvania SHS ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 40 จากทั่วทั้งรัฐ และ U.S. News & World Report ยังประกาศให้ SHS เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่ประสบความสำเร็จสูงมีศักยภาพที่จะได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย Pittsnurgh
 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
- โดยคณะกรรมมาธิการการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (MSA CESS)
- กระทรวงศึกษาธิการรัฐ Pennsylvania
 

จุดเด่น
- U.S. News & World Report จัดอันดับให้ SHS ติด 1 ในโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา
- ได้เข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการขันสูงทุกๆ ปี
- ได้รับหน่วยกิตถึง 28 หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย Pittsburgh
- นักเรียนปีสุดท้ายของ SHS ได้รับทุนการศึกษาเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านดอลล่าร์ ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2558
- SHS เสนอโปรอกรมพัฒนาความเป็นผุ้นำประกอบการ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาวิธีทำการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
- สาขาการออกแบบหุ่นยนต์ ซึ่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าแจ่งขันในการประกวดระดับประเทศได้
- หลักสูตรการติดตามเรียนรู้การทำงาน และการฝึกงาน
 

3. Mercer Area High School (Mercer, Pennsylvania, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2510
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 15:1
จำนวนนักเรียน: 555 คน
ค่าเรียน: U$29,500 / ปี (ประมาณ 1 ล้านบาท / ปี)
(รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตั้งอยู่ในเมือง Mercer รัฐ Prnnsylvania โรงเรียนได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายมาอย่างยาวนาน และถูกจัดอยู่ในอันดับต้นร้อยละ 25 จากโรงเรียนทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษารัฐ Pennsylvania เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ งานวิจัยระดับชาติ เมื่อไม่นานนี้ยังยกให้ Mercer เป็นหนึ่งใน 10 เมืองอันดับต้นของรัฐ
 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
- โดยกระทรวงศึกษาธิการรัฐ Prnnsylvania


จุดเด่น
- MHS นำเสนอหลักสูตรชั้นสูงที่หลากหลาย และเมื่อเร้วๆ นี้ทางโรงเรียนยังได้รวมมือกับมหาวิทยาลัย St. Francis เพื่อมอบโอกาสให้นักเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิชาตามหมวดหมู่ของการเรียนการสอน
- นักเรียน MHS ติดอันดับต้นอยู่ในร้อยละ 20 ของคะแนนสอบมาตรฐาน SAT ท่ามกลางจำนวน 756 โรงเรียนมัธยมในรัฐ Pennsylvania
 

4. Jamestown High School (Jamestown, Pennsylvania, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2538
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 16:1
จำนวนนักเรียน: 277 คน
ค่าเรียน: U$29,500 / ปี (ประมาณ 1 ล้านบาท / ปี)
(รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมต่างๆ)


ข้อมูลเบื้องต้น: เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตั้งอยู่ในเมือง Jamestown รัฐ Pennsylvania แม้ว่าจำนวนนักเรียนน้อย แต่โรงเรียนยังคงนำหน้าโรงเรียนอื่นๆ ในการทดสอบมาตรฐานประจำปีรัฐ Pennsylvania (PSSAs) แบบทดสอบประจำปีนำไปสู่การระบุความสามารถของนักเรียนแต่ละคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ของ Center for American Progress จัดให้อยู่ใน 150 อันดับเขต "ที่มีประสิทธิภาพที่สุด" ประจำปี พ.ศ. 2556 รวมถึงในปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2552 อีกทั้งรางวัลเหรียญเงินในปี พ.ศ.2556


การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
- โดยกระทรวงศึกษาธิการรัฐ Pennsylvania


จุดเด่น
- นักเรียนจำนวนมากพัฒนาคุณสมบัติให้พร้อมต่อการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ ความเชื่อมั่นที่แรงกล้าสู่ความพากเพียรของครูและศอษย์ และไม่น่าแปลกใจที่จะได้รับรางวัล "ผู้สำเร็จเกินความคาดหมาย" ลำดับที่ 7 จากบรรดาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากว่า 500 โรงเรียน
- ในปี พ.ศ.2556 โรงเรียนถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 83 (การทดสอบและวิชาเรียนทั้งหมด) จาก 500 โรงเรียนมัธยมในรัฐ Pennsylvania
 

5. Neshannock High School (New Castle, Pennsylvania, USA)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.: พ.ศ. 2502
เปิดสอนระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สัดส่วนนักเรียนต่อครู: 16:1
จำนวนนักเรียน: 595 คน
ค่าเรียน:  


ข้อมูลเบื้องต้น: เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตั้งอยู่ในเมือง New Castle รัฐ Pennsylvania โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเมือง Neshannock ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมาอย่างมากมายกว่า 56 ปี โดย US News และ World Report จัดอันดับให้เป็นหนึ่งในร้อยละ 5 โรงเรียนมัธยมชื่อดังในรัฐ Pennsylvania และในประเทศถึงสองครั้งด้วยกัน


การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
- โดยกระทรวงศึกษาธิการรัฐ Pennsylvania


จุดเด่น
- กว่า 46 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนยินดีกับนักเรียน 57 คน ที่มีรายชื่ออยู่ในผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของทุนเรียนดีแห่งชาติ ขณะที่นักเรียนจำนวน 130 คนได้รับจดหมายชมเชย
- ในปี พ.ศ.2559 นักเรียน 68 คนได้ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาขั้นสูง 8 วิชา 108 ข้อ มีแบบทดสอบ 64 ชุดหร้อมกับคะแนนระดับ 3 หรือสูงกว่า อีกทั้งผู้สำเร็จการศึกษา 15 คนยังได้รับรางวัลนักกวิชาการ AP